Tämä kuoriainen elää lannasta – matala kasvillisuus ja lämmin ilmavirta tarjoavat otolliset olosuhteet lantakuoriaiselle

Maatalouden muutokset ovat heikentäneet lantakuoriaisten elinympäristöjä, mikä on suurin syy niiden uhanalaisuudelle. Laiduntavien eläinten lanta on kuoriaisille elintärkeää.
Hiekkainen, hieman savinen maa hellii lantakuoriaisia. Ne moittivat paljon käsiteltyä maaperää.