Maaseutu

Koirajärjestöt eivät hyväksy metsästyskieltoja Naturaan

Maaseutu 06.03.2012

Yhdeksän metsästyskoirajärjestön edustajat vastustuvat maan hallituksen suunnittelemia metsästyskieltoja Natura-alueille.


Järjestöt muistuttavat julkilausumassaan, että maamme johdon edustajat lupasivat Natura-alueita perustettaessa, ettei kyseisillä alueilla kielletä metsästystä.

”Nyt maamme johdon edustajat ovat kavalasti syömässä lupauksiaan, kun päättävät uusien luonnonsuojelualueiden suojelusäädöksistä. Eteläisessä Suomessa on mahdollisen tulevan metsästyskiellon kohteena jopa 300 000 hehtaaria.”

Metsästäjät ruokkivat riistaa, metsästävät luontoomme kuulumattomia pienpetojen ja säätelevät hirvieläinkantoja sopiviksi. Työ on vapaaehtoista ja palkatonta.

Julkilausuma muistuttaa myös, että metsästysseurat ovat pitkään huolehtineet luonnon eläinkantojen elinvoimaisuudesta esimerkiksi kaatokiintiöillä, väliaikaisilla rauhoituksilla ja tarpeen mukaan myös metsästyskielloilla.

Näihin asioihin vedoten pitkäkestoiset, vaikeasti muutettavissa olevat laintasoiset metsästyskiellot luonnonsuojelualueilla ovat perusteiltaan kestämättömiä.

EU ei edellytä metsästyksen kieltämistä Natura-alueilla. Suomi lienee ainoa maa, joka suunnittelee näin mittavia rajoituksia kansalaisilleen.

Järjestöt korostavat, että luonnonsuojelualueista päätettäessä paikallinen mielipide on otettava tarkoin huomioon. Metsästysrajoituksia ja muita käyttörajoituksia ei tule asettaa alueille, joissa niitä ei ole tähänkään asti ollut.

Julkilausuma vaatii, että koiran avulla metsästäminen turvataan Suomessa. Asia tuntuu unohtuneen julkisen riistakonsernin muuten ihan hyvästä strategiasta.

Julkilausumassa vaaditaan myös lisää sudenkaatolupia. Sudet ovat tappaneet lyhyen ajan sisällä liki kymmenen metsästyskoiraa Pohjois-Karjalassa. Koiria on jäänyt suden saaliiksi muuallakin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit