Maaseutu

Lastenhoitoon osallistuvat isät luovat hyvinvointia ja talouskasvua

Lapsiensa kanssa läheiset isät ovat terveempiä, tuotteliaampia, onnellisempia ja elävät pidempään.
Pekka Fali
Vauvaraha ei ole veronalaista tuloa, sillä se maksetaan lapselle.

Isien asettaminen keskiöön on avain tasa-arvon toteutumiseen, kertoo kansainvälisen MenCare -isyyskampanjan julkaisema raportti State of the World’s Fathers. Isät ovat tärkeitä lapsen kehitykselle, ja heillä on biologinen valmius lapsen hoivaamiseen siinä missä äideilläkin.

Raportti myös osoittaa, että niillä isillä, joilla on läheinen suhde lapseensa, on vähemmän terveysongelmia; he elävät pidempään ja ovat tuotteliaampia ja onnellisempia.

"Tämä ensimmäinen Maailman isien tila -raportti osoittaa, että isät ovat tärkeitä lapsilleen ja että hoivaaminen on hyväksi isille", sanoo Pelastakaa Lasten Joensuun Perheentalon isätyöntekijä Topi Linjama.

Raportti on koostettu ympäri maailmaa kerätyistä sadoista eri tutkimustuloksista sekä politiikka- ja ohjelmaesimerkeistä, jotka liittyvät hoivatyöhön ja miesten osallistumiseen.

Noin 80 prosenttia miehistä saa lapsia, ja käytännössä kaikki miehet ovat jollain lailla tekemisissä lasten kanssa: opettajina, huoltajina, veljinä, valmentajina. Työelämän ja perhemuotojen muutoksen myötä myös miesten asema lasten hoitajina on muuttumassa.

Silti hoivatyöhön liittyvissä julkisissa linjauksissa, tiedonkeruussa ja tutkimuksissa miehet ovat usein yhä näkymättömissä. Miesten osallistaminen on kuitenkin ensimmäinen askel kohti globaalia tasa-arvoa.

"Kun miehet kantavat osuutensa palkattomasta hoivatyöstä, voivat naisten, miesten ja lasten väliset suhteet muuttua. Äideillä ja isillä on molemmilla enemmän aikaa lapsilleen, ja miehet pääsevät osallisiksi ilosta ja myös rasituksesta, jota lastenhoito aiheuttaa", selittää Nikki van der Gaag, yksi raportin kirjoittajista.

"Ottamalla hoivaajan roolin miehet saavat mahdollisuuden murtaa kapeita isyyden ja miehisyyden käsitteitä; he voivat tarjota lapsilleen positiivisen roolimallin."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Voiko lääkkeestä maksaa 2,1 miljoonaa dollaria annokselta? – Lääkkeiden etiikka puhututtaa

Aarre: Tiesithän, että ahomansikassa on rutkasti rautaa? Myös sen kannat ja lehdet sopivat ruuanlaittoon

Nyt se on tutkittu: Luonnon terveysvaikutuksille on olemassa sopiva annostus