Maaseutu

Lohjansaaren niityistä ja kalliokedoista vuoden perinnemaisema

Maatiainen ry valitsi länsiuusimaalaisen Lohjansaaren perinnemaisemat vuoden 2014 perinnemaisemaksi. Saarta täplittää pienialaisten kallioketojen ja niittyjen verkosto.
Marja Pälikkö

Maatiainen ry perustelee valintaa Lohjansaaren perinnemaisemien merkittävällä luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisella arvolla. Yhdistys halusi tuoda esiin pienialaistenkin biotooppien merkityksen eliölajien säilymiselle.

Lohjansaarta leimaavat kalkkikallioesiintymät ja lehdot.

Alueen pitkästä ihmishistoriasta todistavat kivi- ja rautakautiset muinaisjäännökset, historiallisen ajan kalkkikaivokset ja maalaistalojen edustavat pihapiirit.

Lohjansaaren perinnemaisemia on hoidettu vuodesta 2003 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin luonnonhoitohankkeiden kautta. Monia maisemakohteita pidetään avoimina kyyttöjen ja ahvenanmaanlampaiden laidunnuksen avulla.

Lohjan kaupunki ja paikalliset asukkaat ovat toimeliaita saaren suhteen. Sinne on perustettu muun muassa luonto- ja kulttuuripolkuja sekä näytepuutarha, johon on kerätty Suomessa menestyviä monivuotisia, puuvartisia hedelmä- ja marjakasveja.

Maatiainen ry:n toiminta-ajatuksena on säilyttää vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut. Lisäksi yhdistys vaalii perinnemaisemia.

Lue lisää

Ilmastotavoitteiden vuoksi joutomaat halutaan metsittää, mutta kääntöpuolena on maisemien kaventuminen ja avaraa kasvutilaa tarvitsevien kasvien ahdinko

Ruokapalkalla ahertavat talkoolaiset hoitavat arvokasta Myllyojan notkon perinnebiotooppia – laiduntaminen toi kevätesikot ja kottaraiset takaisin

MT:n kansallispuistokierros: Sipoonkorvessa samoillaan korpikuusikoiden kätköissä ja laidunmaiden laitamilla

Haluaisitko pitää karjaasi luonnonlaitumella? Hienoja kohteita voi löytyä omilta mailta tai Metsähallitukselta