Maaseutu

Raskas liikenne väheni, silti tieliikenne kasvoi

Maaseutu 07.09.2015

Taantuma puree: tavaroiden kuljetus väheni kaikilla liikenneväylillä.


Jaana Kankaanpää
Henkilö- ja pakettiautoliikenne on kasvanut alkuvuonna niin paljon, että se paikkasi raskaan liikenteen reippaan vähentymisen.

Pääteiden liikenne lisääntyi tammi-kesäkuussa noin puolellatoista prosentilla vuoden takaisesta, kertoo Liikennevirasto. Kasvu tuli henkilö- ja pakettiautoliikenteestä, sillä raskas liikenne supistui selvästi.

Meriliikenteessä tavaravienti ja -tuonti vähenivät useilla prosenttiyksiköillä. Matkustajaliikenne pysyi likimain ennallaan.

Tavaravienti laivoilla supistui 8 prosenttia ja tuonti 5 prosenttia.

Tavaroiden kuljetus rautatieliikenteessä taittui 13 prosentin laskuun vuosia jatkuneen kasvun jälkeen. Myös henkilöliikenteessä kaukojunien matkustajamäärät vähenivät 6 prosenttia vuoden takaisesta.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan automaattisilta mittausasemilta.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT