Maaseutu

Robottikopteri tarkistaa sähköverkon kunnon - katso video

Maaseutu 24.09.2014

Pohjois-Karjalassa ehdittiin ensimmäisinä Euroopassa kokeilemaan kauko-ohjattavia miehittämättömiä koptereita sähköverkkojen kunnossapitoon ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen.


Lari Lievonen
Lentorobotin tarkastuslentokokeilu Pohjois-Karjalassa. PKS Sähkönsiirron alueella kokeillaan ensimmäisenä Suomessa ja koko Euroopassa sähkölinjojen tarkastamista kauko-ohjattavalla miehittämättömällä helikopterilla. Koelento liittyy Energiateollisuus ry:n Sähkötutkimuspoolin tutkimushankkeeseen. Helikopteri nousee ilmaan Enerke Oy:n toimitilojen tuntumassa.

Metsästä saattaa pian kuulua outoa surinaa: sähkönsiirtoyhtiön tilaama robottikopteri siellä vain ilmassa pörrää työn touhussa eli se tarkastaa ja dokumentoi sähkölinjaa, etsii vikapaikkaa tai tekee rutiininomaista huollon tarpeen kartoitusta.

Ensimmäisiä koelentoja Pohjois-Karjalan Sähkön Sähkönsiirto Oy:n tilauksesta tekee Sharper Shape -osakeyhtiö, jonka käytössä on muun muassa maailman mitassa ainutlaatuinen, pientä helikopteria muistuttava miehittämätön ilma-alus UAV-5.

Marraskuun loppuun kestävässä kokeiluhankkeessa ilmatilavarauksia lennoille on tehty turvallisuuden takia esimerkiksi harvaan asutusta Tuupovaarasta. Ilmatilavaraukset tehdään maanpinnasta 120 metrin korkeuteen, vaikka käytännössä kone kuvauskalustoineen lentää 30–70 metrin korkeudessa.

Pohjois-Karjalan Sähkön Sähkönsiirto Oy lähti Energiateollisuus ry:n alaisen sähköntutkimuspoolin osin rahoittamaan kokeiluhankkeeseen, koska yhtiön toiminta-alue on valtaosin metsää ja erittäin harvaan asuttua.

”Tavoitteenamme on noudattaa uutta sähkömarkkinalakia, jossa sähkökatkojen enimmäispituudeksi harvaan asutulla alueella on määritelty 36 tuntia ja taajamissa 6 tuntia. Siihen päästäksemme meidän on tehtävä jatkuvasti kehitystoimenpiteitä”, verkon kehityspäällikkö Jukka Ahonen PKS Sähkönsiirto Oy:stä perusteli tänä kesänä alkanutta pilotointia.

Asiakkaita yhtiöllä on 88 000 ja sähköjohtoja toistaiseksi pääosin ilmassa vedettyinä kaikkiaan 22 000 kilometriä.

”Odotamme verkon tarkastuskustannusten pienenevän, tarkastuspalvelutoiminnan lisääntyvän ja sähkökatkojen lyhenevän nopeamman vikapaikkojen löytämisen ansiosta”, Jukka Ahonen listasi mahdollisia tulevaisuuden hyötyjä robottikoptereista.

Uudet säännöt tekeillä Trafissa

Yhteistyökumppanina Sharper Shapen yrittäjä Tero Heinonen sanoo olevansa ennen kaikkea kiinnostunut ongelmien ratkaisusta ja uuden teknologian käyttöönotosta ja soveltamisesta sähkönsiirrossa.

”Uskon ja toivon, että jo ensi vuonna koptereita voidaan hyödyntää operatiivisesti ja kaupallisesti sähkönsiirtoyhtiöissä.”

Parhaillaan Trafissa on tekeillä uudet ilmatilan käyttöä koskevat säädökset, joissa otetaan huomioon ammattimainen miehittämättömien kopterien kaupallinen käyttö.

”Trafissakin ymmärretään, että Suomi on tässä edelläkävijänä, ja tarvitaan kunnon pelisäännöt, joilla markkinoita voidaan uudelle toiminnalle synnyttää”, Heinonen sanoi.

Toistaiseksi miehittämättömien koptereiden lentopalveluita tarjoavia yrityksiä Suomessa toimii 20–30.

Heinonen visioi, että näillä laitteilla luodaan lähivuosina tuhansia uusia työpaikkoja. Sähkölinjojen kuvaamisen lisäksi miehittämättömät ilma-alukset soveltuvat muun muassa metsävarojen kartoitukseen ja tarkkuusmaatalouteen.

Video: Next Eagle

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT