Maaseutu

Vesilaki jätti ojitussäädökset epäselviksi

Yli vuoden voimassa ollut vesilaki aiheuttaa edelleen epäselvyyttä. Laki määrää maanomistajan ilmoittamaan uusista pelto- ja metsämaan ojituksista elykeskukseen.
Kalle Särkkä

Vesilaki määrää maanomistajan ilmoittamaan uusista ojituksista elykeskukseen. Vähäistä ojitusta ei kuitenkaan lain mukaan tarvitse ilmoittaa.

Lain perusteluissa vähäisestä ojituksesta todetaan, että se voi kattaa vain pinta-alaltaan vähäisiä alueita. Hehtaarimääräisesti vähäistä aluetta ei ole kuitenkaan määritelty.

Tulkinnanvaraisuus vähäisestä ojituksesta on hämmentänyt viljelijöitä ja myös elykeskuksia.

MT kysyi maan jokaisesta viidestätoista elykeskuksesta, kuinka he pykälää tulkitsevat ja onko asiasta tiedotettu maanomistajille riittävästi.

Elykeskukset katsovat, että vähäinen ojitus tarkoittaa vaikutuksiltaan vähäistä ojitusta. Pinta-alaa he eivät tarkemmin lähde määrittämään.

Monet elykeskukset arvostelevat, että ympäristöhallinto ei ole tiedottanut laista riittävästi.

MTK on huolissaan maanomistajien oikeusturvan toteutumisesta vesilain ojitusilmoitusten tulkinnassa.

”Toimijoille pitäisi lain toimeenpanon olla selvää tasavertaisin ohjein, joiden perään olemme kyselleet. Tulkinnan rajoja ei mielestämme ensisijaisesti tule hakea oikeudesta”, ympäristöjohtaja Liisa Pietola MTK:sta sanoo.

Lue lisää