Maaseutu

Yrittäjien verotus palkansaajia korkeampi

Eroa on tasan viisi prosenttia.

Yrittäjän veroaste on viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan. Lisäksi yrittäjien tulot jakautuvat Suomessa hyvin epätasaisesti. Nämä asiat paljastuvat tänään julkistetusta Yrittäjän tulot ja verot -selvityksestä.

Yrittäjän veroaste on tasan viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso, Suomen yrittäjät kertoo tiedotteessaan.

Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 46 141 euroa vuonna 2013.

Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,8 prosenttia ja palkansaajan 28,8 prosenttia.

"Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja erot sosiaaliturvamaksuissa", ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien laatimasta Yrittäjien tulot ja verot -selvityksestä, joka perustuu verohallinnon keräämiin tietoihin YEL-vakuutettujen yrittäjien ja palkansaajien tuloista ja veroista viimeksi valmistuneessa eli vuoden 2013 verotuksessa.

Tulot epätasaisia

Yrittäjien tulot eivät jakaudu tasaisesti. Vuonna 2013 keskipalkka Suomessa oli 3284 euroa kuukaudessa, mutta lähes kaksi kolmasosaa yrittäjistä ansaitsi alle keskipalkan.

Hieman yli viidenneksellä yrittäjistä tulot jäivät alle 15 000 euroon, mikä kertonee osapäiväisestä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. Vain noin viidennes yrittäjistä ansaitsi yli 55 000 euroa, heistä osa huomattavasti enemmän.

Vaikka suurin osa yrittäjien tuloista on ansiotuloa, on myös pääomatuloilla oleellinen merkitys.

"Osinkotulot ovat tulos onnistuneesta yritysriskin kantamisesta ja yritystoiminnan laajentamisesta. Siksi listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkotulojen verotus on pidettävä kannustavana", Malinen sanoo.

Listaamattomista osakeyhtiöistä yrittäjät saivat vuonna 2013 yhteensä 1,4 miljardin euron osingot. Keskimääräinen osinko oli vajaat 18 000 euroa. Valtaosalla yrittäjistä osingot olivat kuitenkin melko pieniä: 80 prosentilla yrittäjistä osinkotulot jäivät alle 5 000 euron.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

MTK:n Timo Sipilä hallitusohjelmasta: Maa- ja metsätalouden verokokonaisuus on hyvä – "kaikki pahimmat uhkakuvat torjuttiin"

Eläkkeitä ja sosiaalietuuksia korotetaan, kotitalousvähennystä karsitaan – näin hallitusohjelma vaikuttaa arkeen

Kotimaiset mansikat ovat makeita