Maatalous

20 500 ankeriasta lentää Pohjois-Savoon tällä viikolla

Maatalous 14.08.2017

120 500 ankeriaanpoikasta muuttaa Suomeen tämän vuoden aikana.


Raisa Kyllikki Karjalainen
Ankeriaat kulkevat matkansa Englannista Savoon lentokoneella.

Kyse ei suinkaan ole siivekkäistä ankeriaista, vaan Kalatalouden Keskusliiton Suomeen lennättämiä ankeriaanpoikasia.

Englannista pyydetyillä ankeriailla tuetaan Suomen ankeriaskantaa. Suomen vesiin istutetaan tänä vuonna yhteensä 120 500 ankeriaanpoikasta.

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan Pohjois-Savoon ankeriaita tuodaan tällä viikolla. Kaloja istutetaan velvoiteistutuksina eli kalatalousmaksuilla Poroveteen, Onkiveteen, Juurusveteen, Kolmisoppeen ja Sulkavanjärveen.

Ankeriaat tuodaan joko Ranskan tai Englannin kautta, joista pyydettynä ne kuljetetaan niin sanottuina lasiankeriaina ensin karanteenilaitokseen Ruotsiin. Ankeriaita pidetään tautitarkkailussa pari kuukautta, jotta varmistutaan niiden taudittomuudesta. Sen jälkeen ne lennätetään Suomeen istutettavaksi.

Pohjois-Savoon saapuessaan ankeriaat ovat noin 10 senttimetrin mittaisia. Tänä vuonna istukkaat tulevat Severnjoesta Englannista.

"Istutuksilla pyritään säilyttämään sekä ankerias lajina että vanha pyyntikulttuuri myös nuoremmille sukupolville", kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Kari Kosunen.

"Ankerias on hyvin pitkäikäinen laji ja yhä vielä saadaan näitä vanhoja istukkaita saaliiksi, vaikka istutuksista on kymmeniä vuosia. Päätimme vuonna 2008 yhdessä kolmen kalastusalueen ja osakaskuntien kanssa aloittaa uudet istutukset turvaamaan tulevien vuosikymmenten saaliita. Ensimmäinen istutus Pohjois-Savoon tehtiin 2008. Sen jälkeen istutuksia on tehty kolmen vuoden välein", Kosunen taustoittaa.

Ankeriaita istutettiin Pohjois-Savoon runsaasti 1960-70 luvuilla, mutta istutukset kiellettiin kalatautivaaran takia vuonna 1978. Sen jälkeen istutuksissa oli pitkä tauko, kunnes ankeriaille saatiin 2008 tuontilupa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT