Petopolitiikassa uusien linjausten aika – oltava myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää

Toistuvat lammasvahingot pihapiirissä ja vahingot jopa eläinsuojien sisällä kuvaavat kestämätöntä kehityssuuntaa.