Maidon tuotantotukea leikataan ja nostetaan

Käytännössä tuotantotuen taso laskee Mavin mukaan vain hieman.
Lypsylehmiä.