Maa- ja metsätaloudelle rahoitusta luontokadon torjuntaan

On hyvä pohtia, tuottaako raha paremmin jossain paneelissa tai ajatuspajassa vaiko suorissa operatiivisen tason suojelutoimissa.
Rahaa voisi siirtää ojittamattomien soiden suojeluun, kirjoittaja ehdottaa. Kuvituskuva.