Ympäristötoimista kiitos niiden tekijöille

Maanviljelijöille ja metsänomistajille tarjotaan ympäristökeskustelussa mielellään vain välineen tai saastuttajan roolia.