Maatalous

Hallitus käynnistää uudelleen ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman – pilottihankkeille varattu viisi miljoonaa euroa

Edellisellä kokeilukierroksella vuosina 2016–2018 hanke tuotti 40 pilottihanketta eri puolille maata.
Jyrki Johannes Tervo
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma toteutettiin ensi kerran vuosina 2016–2018. Ohjelmassa mukana ollut Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki kuvattuna Seinäjoen vedenpuhdistamolla.

Hallitus myöntää 5,1 miljoonan euron rahoituksen kokeiluun, jonka tavoitteena on edistää biomassojen ja ravinteiden kierrätystä sekä siihen liittyviä investointeja. Rahoituksesta kaksi miljoonaa euroa on osoitettu kuluvalle vuodelle.

Samalla jo vuosina 2016–2018 toteutettua kierrätyksen tehostamisen kokeilu käynnistetään uudelleen vuosiksi 2020–2022.

Ohjelman jatko kirjattiin viime vuonna pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kertoo, että esimerkiksi biomassojen prosessointiteknologiaan on kehitteillä monia lupaavia ratkaisuja, joista odotetaan tulevaisuudessa käytännön sovelluksia erilaisiin tuotanto-olosuhteisiin.

"[K]okeiluohjelman jatkaminen on osa pitkäjänteistä työtä, jolla koko ruokajärjestelmää kehitetään kiertotalouden periaatteiden mukaisesti", Leppä toteaa maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Vuosina 2016–2018 ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman avulla käynnistyi eri puolille Suomea lähes 40 hanketta, joissa pilotoitiin biomassojen käsittelyteknologioita sekä kierrätyslannoitteiden valmistusmenetelmiä. Tuen määrä on ollut hanketyypistä riippuen 15–80 prosenttia kaikista hyväksyttävistä kustannuksista.

Vuosien 2020–2022 kokeiluohjelman vastuulliseksi viranomaiseksi on määrätty Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, joka tiedottaa ohjelmahaun käynnistymisestä kevään aikana.

Lue lisää