Maatalous

Työtehoseura taklaa maatalouden konekustannuksia – käynnissä verkkokysely viljelijöille koneiden huollosta, omistuksesta ja käyttömääristä

Hankkeen tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi töiden ulkoistamisen tai koneyhteistyön kustannusvertailussa.
Kimmo Kotta
TTS kerää sähköisellä kyselyllä tietoja maatiloilla käytössä olevien traktoreiden ja ajettavien työkoneiden hankinnasta, omistusmuodoista ja käyttömääristä sekä koneiden huolto- ja korjauskäytännöistä.

Konekustannukset ovat merkittävä osa maatalouden tuotantokustannuksista, ja niillä on suuri merkitys maatilojen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.

TTS Työtehoseuran käynnissä olevassa hankkeessa tuotetaan ja levitetään tietoa konekustannuksista ja kehitetään työkaluja konekustannusten hallintaan maatalousyrittäjille.

Hankkeessa kehitettävillä välineillä maatalous- tai koneyrittäjä voi arvioida koneiden omistamisesta tai vuokraamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia omassa yrityksessään.

Tuloksia voi hyödyntää myös töiden ulkoistamisen tai koneyhteistyön kustannusvertailussa.

Työtehoseuran verkkosivuillaan ylläpitämään TTS-Kone -ohjelmaan tarkennetaan kustannuslaskentaa ja luodaan konekohtainen sähköinen huoltokirja omatoimisten huolto- ja korjaustöiden kirjaamiseen ja seurantaan.

Parhaillaan TTS kerää sähköisellä kyselyllä tietoja maatiloilla käytössä olevien traktoreiden ja ajettavien työkoneiden hankinnasta, omistusmuodoista ja käyttömääristä sekä koneiden huolto- ja korjauskäytännöistä.

Lisäksi kartoitetaan kokemuksia koneiden huoltosopimuksista ja pakokaasupäästöjä vähentävän SCR-järjestelmän käytöstä.

Kyselyn tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja tuloksia hyödynnetään hankkeen työkalujen kehitystyössä.

Kysely on avoinna maaliskuun loppuun ja siihen on nopea vastata. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kymmenelle vuoden käyttöoikeus TTS-Kone -ohjelmaan.

Kysely ja lisää tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: https://www.tts.fi/konekustannukset.

Lue lisää

Koneyhteistyö perustuu luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen: "Ei voi ajatella pelkästään itseään"

Nuoret metsäkoneenkuljettajat työllistyvät hyvin – neljä viidestä valmistuneesta löysi työpaikan vuosina 2011–2019

Liperiläinen Erno Talvela huoltaa ja korjaa maatalouskoneet sekä rakentaa erilaisia itse suunnitelmiaan rautarakenteita

Huoltoyrittäjä muistuttaa, että ennakkohuollosta hyötyvät kaikki: "Konetta voi huoltaa talven aikaan kiireen sijaan kaikessa rauhassa"