Maatalous

Miksi maatalouden kannattavuus näyttää niin erilaiselta eri aineistoissa?

Kantarin tuoreessa aineistossa kannattavuus perustuu viljelijöiden omaan arvioon, jossa on mukana tunnekomponentti.
Jukka Pasonen

Kun seuraa eri lähteitä, mielikuva maatalouden kannattavuudesta näyttää hyvinkin erilaiselta.

Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-palvelun mukaan maatilojen kannattavuuskerroin oli viime vuonna 0,39 ja esimerkiksi maitotilojen 0,28. Jälkimmäinen luku tarkoittaa sitä, että maitotilat saivat palkkatavoitteestaan ja oman pääoman korkotavoitteestaan kasaan vain 28 prosenttia.

Vasta, jos kannattavuuskerroin olisi 1, tavoitteet täyttyisivät.

Kantarin helmikuussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan maitotiloista 22 prosenttia piti omaa edellisvuoden kannattavuuttaan hyvänä tai erittäin hyvänä ja 33 prosenttia tyydyttävänä.

Lähivuosien kannattavuuden arvioi Kantarin kyselyssä hyväksi tai erittäin hyväksi 23 prosenttia maitotiloista ja tyydyttäväksi 38 prosenttia.

Miksi aineistot ovat niin erilaisia?

"Kannattavuuden arviointia voidaan tehdä eri näkökulmista", Kantarin asiakkuusjohtaja Reijo Pirttijärvi toteaa.

Taloustohtorin luvut perustuvat kirjanpitotilojen tunnuslukuihin. "Se on talousmittari, meidän tutkimuksen tulos taas enemmänkin ilmapuntari ja kokemusmittari, ja myös jossain määrin tunne- tai tuntumaperäinen arvio", hän sanoo.

Kun kysely toistetaan kahden vuoden välein, kokemusmittarikin kertoo paljon.

"Eiväthän nämä tuoreet arviot mitään ylitsevuotavia ole, koska vastausten keskiarvo asettuu välttävän ja tyydyttävän välimaastoon, mutta kyllä luottamus tulevaan oli keväällä ennen koronaa suurempi kuin kaksi vuotta aiemmin."

Pirttijärvi huomauttaa myös, että hajonta on iso: Kantarin aineistossa kannattavuus näyttää olevan hyvin selvästi tilakokoon kytkeytyvä asia.

Alle 20 hehtaarin tiloista 6 prosenttia luonnehti viime vuoden kannattavuuttaan hyväksi tai erittäin hyväksi ja 23 prosenttia tyydyttäväksi. Yli sadan hehtaarin tiloilla vastaavat luvut olivat 26 ja 40 prosenttia.

Lue lisää

Vaatimusten pitää näkyä myös hinnassa

Miksi toinen saa 80 lypsävän tilalla 27 euron tuntipalkan, toinen joutuu maksamaan työtunnistaan 11 euroa?

Viljatilojen kannattavuuskriisiin löytyy lääke

Suurin osa tuottajista tyytyväisiä luomukorvauksen 30 prosentin myyntikasvivaatimukseen