Maatalous

Huoli kevään ja kesän säistä nousi esille MTK:n kyselyssä

Jäsenet toivovat MTK:lta selvää kannanottoa alhaisiin tuottajahintoihin ja toisaalta myös positiivisten asioiden esille tuomista.
Jaana Kankaanpää
Kuivuus vaivaa kyselyyn vastanneiden mukaan etenkin öljykasveja, nurmea ja viljoja. Orastuminen on ollut hidasta ja epätasaista.

Huoli menneen talven, kevään ja alkukesän säistä nousi esille kyselyssä, jonka MTK teki 12.-21. kesäkuuta netissä julkaistun lomakkeen avulla.

Kyselylinkki jaettiin sähköpostitse MTK:n valiokuntien ja verkostojen vastuuasiantuntijoiden, SLC:n ja yhteistyökumppaneiden kautta. Vastaajia kertyi 574.

Osassa Suomea kylvösäät olivat hyvät, mutta pitkä, kylmä kevät ja vähäiset sademäärät ovat aiheuttaneet monelle ongelmia.

Kuivuus vaivaa etenkin öljykasveja, nurmea ja viljoja. Orastuminen on ollut hidasta ja epätasaista.

Kasvihuoneissa kasvukausi on ollut hyvä ja kysyntä on erittäin hyvä.

Työvoiman puute aiheuttaa haasteita monille viljelijöille.

Jäsenet toivovat MTK:lta selvää kannanottoa alhaisiin tuottajahintoihin ja toisaalta myös positiivisten asioiden esille tuomista.

Laiduntamisesta toivotaan maksettavan tukea, koska se vaikuttaa suotuisasti luonnon monimuotoisuuteen ja pölyttäjiin. Laidunnus tulisi vastaajien mukaan kuitenkin toteuttaa tilan omien resurssien mukaisesti, ei koko karjan laidunnuspakkona.

Kyselyyn tuli eniten vastauksia Pohjois-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen alueilta.

Useimpien vastaajien päätuotantosuunta on vilja-, öljy- ja valkuaiskasvituotanto. Maitotiloja vastaajista on 18 prosenttia.

Kolme neljästä ilmoitti olevansa päätoimisia viljelijöitä.

36 prosenttia vastanneista ilmoitti tilansa maatalouden liikevaihdon olevan yli 150 000 euroa. Luokkiin 10 000–30 000, 30 000–60 000, 60 000–100 000 ja 100 000–150 000 kuului kuhunkin viitisentoista prosenttia vastaajista.

Valtaosa vastaajista arvioi maatilan taloudellisen tilanteen koronasta huolimatta normaaliksi. Kolmannes kuitenkin ilmoittaa taloudellisen tilanteen olevan hieman tavanomaista heikompi.

Suurin osa vastaajista kertoo maatilansa yleisen tuotantomäärän olevan normaali tavanomaiseen vuoteen verrattuna ja kylvöjen sujuneen normaaliaikataulun mukaan.

Jos kylvöt olivat viivästyneet, syynä oli yleensä sää, ei tuotantopanosten saatavuushaasteet tai oma terveys.

Viljaa, nurmea ja valkuaiskasveja viljellään nyt selvästi aiempaa enemmän. Valkuaiskasveista etenkin herne ja myös härkäpapu ovat kasvussa. Juureksista porkkana kasvattaa suosiotaan.

MTK aikoo toistaa vastaavan kyselyn useaan otteeseen kasvukauden aikana.

Lue lisää

Vapaakauppasopimus Australian kanssa huolettaa brittiläisiä viljelijöitä – 15 vuoden kuluttua maataloustuotteille ei kiintiöitä tai tulleja riisiä lukuun ottamatta

Tällainen on Suomen ympäristöystävällisin tila: Metsämies Sauli Brander viljelee 190 luomuhehtaaria Kangasalla

Peltomaan fosforipitoisuutta ei tulisi nostaa kasvien todellista tarvetta korkeammaksi – kastelu varmentaa ravinteiden saatavuutta

Viimeiset kylvöt venyivät tänä vuonna ennätysmyöhäisiksi