Viime vuonna Suomessa tarkastettiin 424 eläinkuljetusta, havaitut puutteet liittyivät useimmiten muuhun kuin suoraan eläinten hyvinvointiin - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Maatalous

Viime vuonna Suomessa tarkastettiin 424 eläinkuljetusta, havaitut puutteet liittyivät useimmiten muuhun kuin suoraan eläinten hyvinvointiin

Suomesta lähtee pitkiä elävien tuotantoeläinten kuljetuksia vain vähän, toisin kuin monessa muussa EU-maassa.
Maija Partanen
Suomesta Venäjälle lähtevät hiehot odottelivat lokakuussa tullausta Vaalimaan raja-asemalla. Eläinlääkäri tarkasti auton ja paperit raja-asemalla.

EU-parlamentti on tyytymätön eläinkuljetusten valvontaan ja perustaa siksi uuden tutkintavaliokunnan asiaa seuraamaan.

Suomessa tuotantoeläinten kuljetuksia valvovat useimmin tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Läänin- ja kunnaneläinlääkärit tarkastavat kuljetuksia tien päällä ja lähtöpaikoissa sekä muissa määräpaikoissa.

Viime vuonna kaupallisia eläinkuljetuksia tarkastettiin 424, Ruokavirasto raportoi. Eläimiä niissä oli noin 700 000.

Eniten tarkastettiin nauta-, siipikarja- ja sikakuljetuksia.

Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin 12 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien osuus kasvoi.

Eniten puutteita oli kuljetusasiakirjoihin, kuljettajien pätevyystodistuksiin ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa. Puolet havaituista puutteista liittyi näihin asioihin.

Toiseksi eniten yksittäisiä epäkohtia ilmeni kuljetusvälineen kunnossa ja turvallisuudessa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa.

Kolmanneksi eniten puutteita havaittiin kuljetuskäytännöissä ja tilavaatimusten noudattamisessa.

Miten Suomi pärjää muihin maihin verrattuna? Olemmeko luokan priimus vai aiheuttavatko pitkät välimatkat ongelmia?

"Euroopan laajuista vertailutietoa ei valitettavasti ole meillä saatavissa", ylitarkastaja Helena Hepola Ruokavirastosta kertoo.

"Me raportoimme valvontatuloksemme EU:lle, ja niin tekevät muutkin jäsenmaat, mutta niistä ei tietääksemme ole julkaistu koostetta."

Hepola toteaa, että muualla Euroopassa esiintyy hyvin pitkiä, useiden päivien kuljetuksia EU-maasta toiseen tai EU:n ulkopuolelle. "Niissä saattaa olla ongelmia, varsinkin kun lämpötilat ovat korkeat."

Eläviä eläimiä saatetaan kuljettaa esimerkiksi Etelä-Euroopan kautta Turkkiin. "Tällaista toimintaa meillä ei ole", Hepola toteaa.

Meillä pisimmät Hepolan tiedossa olevat kuljetukset liittyvät sikojen vientiin Puolaan.

Komissio on muistuttanut jäsenmaita, ettei eläinkuljetusten reittisuunnitelmia pitäisi hyväksyä, jos on odotettavissa, että reitillä on pitkiä hellejaksoja. Reittisuunnitelmat hyväksyy eri maissa eri viranomainen. Meillä hyväksyjä voi olla aluehallintovirasto tai kunnan eläinlääkäri.

Ruokaviraston raportista käy ilmi, että Suomesta vietiin viime vuonna EU:n sisälle 28 500 elävää sikaa. Määränpäiksi on merkitty Puola, Ruotsi, Viro ja Latvia.

Lukumääräisesti eniten vietiin siipikarjaa, 7,5 miljoonaa yksilöä. Kyse on siitä, että Viro hankkii Suomessa tuotettuja broileriuntuvikkoja ja munintakanojen poikasia.

Naudoilla EU-vienti on vähäistä ja jalostuseläimiin keskittyvää. Viime vuonna vietiin 154 nautaa, määränpäämaina muun muassa Ruotsi, Viro ja Tanska.

Viroon vietiin viime vuonna 202 lammasta.

EU:n ulkopuolelle meneviä elävien eläinten vientejä on etsittävä Tullin tietokannasta.

Sen mukaan ainoa EU:n ulkopuolinen maa, johon eläviä tuotantoeläimiä on Suomesta viime aikoina mennyt, on Venäjä. Viime vuonna sinne meni 66 jalostushiehoa, tämän vuoden tammi–huhtikuussa 60 siitoslammasta.

Sikakuljetukset Suomesta Puolaan kävivät vilkkaina muutama vuosi sitten, kun sikaketjussa oli ruuhkaa.

Vaikka matka on pitkä, kuljetusaika jäi alle 24 tunnin, läänineläinlääkäri Tea Ahtelo Lounais-Suomen aluehallintovirastosta muistelee. Jos sikakuljetuksessa 24 tuntia ylittyy, eläimet on purettava autosta ja niille on tarjottava lepoaika.

Ahtelo kertoo, että kyse oli enimmäkseen porsaista, jotka menivät puolalaistiloille teuraskasvatettaviksi.

Porsaat kerättiin tiloilta normaaleilla eläinkuljetusautoilla ja ajettiin Hankoon. Siellä ne siirrettiin puolalaiseen kuljetusautoon.

Ahtelon mukaan puolalaiset kuljetusyritykset ovat aivan vastaavasti luvitettuja kuin suomalaiset.

Hangosta kuljetusauto siirtyi lautalla Viroon ja sieltä maantietä perille Puolaan.

Lue myös:

EU-parlamentti tyytymätön eläinkuljetusten valvontaan, perustaa oman tutkintavaliokunnan – "Säädöksiä ei noudateta kunnolla"

Lue lisää

Oikeutta eläimille ei usko HK Scanin lausuntoa sikakuljetuksesta: "Ylimielinen ja halventava"

Miljoona eurooppalaista vaatii pitkien teuraskuljetusten lopettamista – eikä kerta ole ensimmäinen

Lukijalta: Euroopassa epäinhimillisiä eläinkuljetuksia – "nääntyvät naudat tavoittelivat vesipisaroita"

Yle: 30 000 porsasta rahdattu Puolaan – Raskaat kuljetukset rikkovat säädöksiä