Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Maatalous

Tilusjärjestely parantaa maatalouden kannattavuutta – tänä kesänä valmistelussa järjestely 24 000 peltohehtaarille

Tilusjärjestely on keino muokata maatilojen rakennetta nykyaikaisemmaksi ja kehittää maankäyttöä.
Sanne Katainen
MTK:n ilmastotiekartassa kerrotaan miten ilmastoneutraali maatalous voi toteutua.

Pirstoutunut, huono tilusrakenne yhdessä maatalouden rakennemuutoksen kanssa on johtanut kasvua hakevien tilojen kannalta epäedulliseen kilpailutilanteeseen. Tämä vaikuttaa koko ruokaketjun kannattavuuteen, sanotaan Maanmittauslaitoksen tiedotteessa.

Tilusjärjestely on käytännössä lähes ainoa keino, jolla voidaan kehittää nykyistä maatilojen tilusrakennetta. Järjestely on keino muokata maatilojen rakennetta nykyaikaisemmaksi ja kehittää maankäyttöä.

Peltolohkojen kokoa suurennetaan kokoamalla viljelijän hajallaan sijaitsevat lohkot yhtenäisemmiksi ja tuodaan ne lähemmäs tilan talouskeskusta.

Tänä kesänä peltotilusjärjestelyjä on valmistelussa kaikkiaan 19 alueella ja yhteispinta-alaltaan 24 000 hehtaarilla.

Lisäksi maanomistajien aloitteesta tilusjärjestelyn toteuttamista selvitetään 22 alueella, joiden yhteispinta-ala on 21 000 hehtaaria, Maanmittauslaitos kertoo.

2000-luvulla tiluksia on järjestelty yhteensä 110 000 peltohehtaarilla. Vuosina 2019–2020 valmistuvien peltotilusjärjestelyjen yhteenlaskettu pinta-ala on arviolta noin 20 000 hehtaaria.

Tilusjärjestelytoiminta on yhteistyötä maanomistajien, eri järjestöjen, kyläläisten, urakoitsijoiden sekä viranomaisten ja tutkijoiden kanssa, Maanmittauslaitoksesta kerrotaan.

Järjestelystä saadut hyödyt näkyvät maatiloilla heti tilusjärjestelyn päätyttyä.

Luonnonvarakeskuksen viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan Sievissä tehdyt tilusjärjestelyt vahvistivat maatalousyrittäjyyttä ja vähensivät huomattavasti pellon raivaustarvetta verrattuna vertailukuntiin.

Tämä on merkittävää erityisesti ilmastovaikutusten kannalta.

Myös vuorineuvos Reijo Karhinen nosti maatalousselvityksessään tilusjärjestelyjen edistämisen tärkeäksi keinoksi maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.

Hallitusohjelmaan sisältyvä peltorakenteen kehittämisohjelma tukee tilusrakenteen kehittämistä. Kotimainen ruuantuotanto edellyttää kannattavaa, turvallista maataloutta, jota tilusjärjestelyt osaltaan voimakkaasti edistävät, Maanmittauslaitos linjaa.

Tilusjärjestely on paitsi yksittäisen tilan ponnahduslauta tulevaisuuteen, myös kylän yhteinen kehittämishanke, jolla voidaan lisätä kylän elinvoimaa ja parantaa ympäristöä, Maanmittauslaitoksesta sanotaan.

Kun maatiloilla ajettavat matkat lyhenevät, ympäristö- ja ilmastopäästöt vähenevät ja liikenneturvallisuus paranee.

Lue myös:

Tilusjärjestely vähensi viljelijän vuosittaista maatalousajoa 2 800 kilometriä – vastaa matkaa Sievistä Pariisiin

Tutkimus: Tilusjärjestelyt saattavat kannustaa nuoria jatkamaan tilaa

Lue lisää

"Kannattavalla viljatilalla pitää olla riittävän isot pellot", toteaa kotitilansa 18-vuotiaana haltuun ottanut kauhavalainen

Ranualla iloitaan miljardin maitolitran saavuttamista – maidontuotannon aluetaloudellinen merkitys on suuri

Tutkimus: Tilusjärjestelyt saattavat kannustaa nuoria jatkamaan tilaa

Kiinteistörakenne vaatii uudistamista