Maatalous

Iso osa pihvikarjasta pääsee laitumelle — "Laiduntamisessa on imagollista potentiaalia, jota emme ole vielä riittävästi hyödyntäneet."

Liitto toivoo, että laitumiin perustuvaa karjankasvatusta suosittaisiin maatalouspolitiikassa nykyistä enemmän.
Sanne Katainen
Laiduntava nauta on myös luonnonhoitaja.

Suuri osa Suomen pihvikarjatilallisista laskee naudat kesäisin laitumelle, Pihvikarjaliitto tiedottaa.

Liiton kesä–heinäkuun vaihteessa toteutettuun jäsenkyselyyn vastanneista tiloista peräti 96 prosenttia laiduntaa joko pelto- tai luonnonlaitumilla tai molemmilla.

Täyttä kuvaa tilanteesta kysely ei anna, sillä siihen vastasi joka viides liiton jäsentiloista. Tulosta voidaan kuitenkin pitää vahvasti suuntaa-antavana, liiton tiedotteessa todetaan.

Liitto edustaa pihvirotuisten nautojen kasvattajia. Merkittävimmät rodut ovat charolais, hereford, limousin, aberdeen angus, highland cattle ja simmental.

”Pihvikarjojen osuus Suomen naudoista on noin 20 prosenttia, mutta laiduntavista naudoista valtaosa on pihvikarjaa”, sanoo liiton puheenjohtaja Tero Hosike.

"Nauta on laumaeläin, joten ryhmässä laiduntaminen on sille lajityypillistä käyttäytymistä, samoin kuin verkkainen liikuskelu ruuan etsimiseksi", Hosike toteaa.

”Emolehmätiloilla on tavallista, että laiduntavassa laumassa on emoja, niiden keväällä syntyneitä vasikoita ja yleensä myös sonni. Pihvikarjan kasvatuksessa emolehmän maito menee vasikan hyväksi, ja vasikat vieroitetaan vasta puolen vuoden iässä. Siihen saakka ne ovat laitumella emojensa kanssa."

Pihvikarjaliitto muistuttaa, että laiduntamisesta on hyötyä paitsi eläimille, myös tilan taloudelle. Rehun jakelun ja lannan poiston vaatima työ vähenee eikä kuivikkeen levittämistä laidunkaudella tarvita.

Sonnien astuminen onnistuu yleensä laitumen väljyydessä ja tukevalla maapohjalla navettaolosuhteita paremmin.

Hyvin kasvava ja yhteyttävä nurmi sitoo ilmakehästä hiiltä, parantaa maaperän kasvukuntoa ja ehkäisee ravinnevalumia vesistöihin. Laiduntaminen lisää myös luonnon monimuotoisuutta,.

”Laitumiin perustuva karjankasvatus voi olla sekä vastuullista että taloudellisesti kannattavaa, siksi sitä kannattaisi suosia suomalaisessa maatalouspolitiikassa nykyistä enemmän", Hosike sanoo.

"Laiduntamisessa on imagollista potentiaalia, jota emme ole vielä riittävästi hyödyntäneet. Kun mietitään suomalaisen ruuantuotannon vahvuuksia, laiduntaminen on vahva lisäarvotekijä.”

Lue lisää

Pihvikarjaliitto selvitti: Suoramyytyä lihaa ostaneet eivät enää halua vaihtaa marketin lihatiskiin – oikein brändätty pihviliha myy

Vasikka­pulaan on ratkaisu

Nyt myös Arla tuo kauppoihin laiduntavien lehmien maidon – tulee myyntiin Uudellamaalla ruokakauppoihin

Pariskunta luopui kalliista maatalouskoneista ja palasi lähemmäs luontoa: Lempäälästä löytyy Euroopan ensimmäinen holistic management -oppimistila