Maatalous

Video: Kuinka tietoa viljellään? Suomalainen viljelijä on teknologian hallinnassa Euroopan kärkeä

Puhdas, kestävä ja jäljitettävä ruokaketju on suomalaisen tuotannon vahvuuksia. Uusilla teknologioilla elintarvikkeiden jäljitettävyyttä on mahdollista parantaa entisestään. Kuluttajille kohdennettuna tiedon toivotaan parantavan ruuan arvostusta ja hintaa.
Jussi Knaapi
Automaattiohjaus helpottaa peltotöitä ja vähentää ylimääräistä ajoa. Työkoneet keräävät toimiessaan yhä enemmän dataa, joka halutaan nyt valjastaa kotimaisen maatalouden tehostamiseen.

Viljelijä ei viljele vain maata, vaan myös tietoa. Datan arvo on tunnistettava ja sen käytöstä on sovittava yhteiset säännöt.

Toisaalta täsmäviljely ja datan kerääminen ei välttämättä tuo muuta kuin kustannuksia viljelijöille, ellei kerättyä tietoa osata käyttää tehokkaasti.

Keskiviikkona järjestetty Älymaatalous-tuloswebinaari työsti kevään mittaan käydyssä älymaatalous-keskustelusarjasta esiin nousseita yli kahtasataa ajatusta eteenpäin.

Keskustelun pääteemoiksi nousivat tieto ja sen hyödyntäminen ja omistaminen. Digitalisaatio nähtiin myös mahdollisuutena turvata tulevaisuuden kotimainen ruokajärjestelmä.

Esille nousi neuvonnan ja koulutuksen kehittämisen tarve. Yrittäjien kouluttamisen lisäksi alalle kaivattiin myös uusia tutkijoita.

Uuden teknologian hallinnassa suomalaisen viljelijän todettiin olevan eurooppalaista kärkeä. Koko maan kattavan ja toimivan tietoverkon perään kuulutettiin kovasti. Etätyön yleistyessä tehokas verkko palvelisi viljelijöiden lisäksi myös muita työntekijöitä.

Uusi teknologia nähtiin työn tuottavuuden kirittäjänä, ja mahdollisuutena kasvattaa tuotteiden lisäarvoa.

Katso tilaisuuden tallenne:

Lue lisää

"Valokuituverkkojen rakentamiseen vauhtia EU:n elvytysrahalla" – Suomen Seutuverkot esittää "Kuitu kotiin koko Suomi 2021–2030" -ohjelmaa

Tietoliikenneyhteys osa huoltovarmuutta

Digitalisaatiosta apua valuma-alueiden määritykseen

Uusyrittäjyyttä tuettava maalla ja kaupungeissa