Maatalous

"Suomalaisen maatilan kannattavuus ei kestä kallista ja toimimatonta virheinvestointia" – uuden tekniikan haltuunotto vie aikansa ja vaatii paneutumista

Tutkimus selvitti viljelijöiden suhtautumista maatalouden digitalisaatioon. Vastauksista nousi esiin lisäkoulutuksen tarve.
Jaana Kankaanpää
Dronet ovat hyvä esimerkki uudesta hintavasta teknologiasta joka oikein käytettynä voi tarjota myös suuria mahdollisuuksia.

Viljelijät suhtautuvat maatalouden digitalisoitumiseen varovaisen positiivisesti. Vanhemmat viljelijät suhteutuvat uuteen teknologiaan nuoria kielteisemmin, vaikka nuoret ovat paremmin perillä teknologian vaaroista.

Tulokset selviävät tuoreesta Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin Pro gradu -tutkielmasta. Nicklas Yli-Kauppilan kirjoittama Kokemuksia maaseudun, maa- ja metsätalouden digitalisaatiosta käsittelee reilun seitsemänkymmenen viljelijän vastausten pohjalta kokemuksia alan teknologisesta kehittymisestä.

Yli-Kauppilan mukaan kaikki viljelijät eivät olleet erityisen kiinnostuneita digitalisaatiosta. ”Ala on pitkälti koneellistunut ja uusia toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Tässä valossa viljelijöiden innostus digitaalista kehitystä kohtaan oli varsin vähäistä.”

”Tulos osoittaa, että vaikka digitaalisesta murroksesta puhutaan mediassa paljon ja sen väitetään tapahtuvan nopeasti, ei muutos aina ole näin yksioikoista”, Yli-Kauppila sanoo.

Muutosta hidastaa ajan puute. Uuden tekniikan haltuunotto vie aikansa ja vaatii paneutumista. Tässä suhteessa tutkimuksen aineistossa toivottiin erilaisten koulutusjärjestelmien kehittyvän siten, että viljelijät voisivat halutessaan investoida uuteen teknologiaan.

Gradun kirjoittaja on huolissaan teknologisen kehityksen ympärillä vellovasta hypetyksestä. Uutta teknologiaa tulee markkinoille jatkuvasti ja puhe niiden muutosvoimasta on kovaa.

”On vaarana, että teknologioiden käytännön testaaminen jää viljelijöille laitevalmistajien pyrkiessä työntämään tuotteensa nyt isossa nosteessa oleville digituotteiden markkinoille mahdollisimman nopeasti. Suomalaisen maatilan nykyinen kannattavuus ei kuitenkaan kestä kallista ja mahdollisesti toimimatonta virheinvestointia,” Yli-Kauppila painottaa.

Viljelijät näkivät digitaalisuuden suurina haasteina tekniikan hinnan ja vaikeakäyttöisyyden. Kehityksen hyvinä puolina nähtiin työnteon helpottuminen, työturvallisuuden parantuminen ja aika-paikka sidosteisuuden vähentyminen.

Kiinnostusta uutta tekniikkaa kohtaan löytyy. Markkinat kaipaavat nyt huolella testattua tekniikkaa, jonka käyttö maksaa itsensä takaisin.

Lue koko tutkimus: Kokemuksia maaseudun, maa- ja metsätalouden digitalisaatiosta

Lue lisää

Olisiko markkinatalous toimivin ratkaisu?

Museoissa tehdään digiloikkaa – virtuaalitodellisuusnäyttelyitä voi katsella jo tällä vuosikymmenellä

Metsä Group ja Tieto rakentavat virtuaalimetsää – tavoitteena virtuaalinen metsäkäynti asiakkaan omassa metsässä

Maataloustieteet