Maatalous

MTK kannattaa tiedonvälitystukea ja vaatii investointeja tietoliikenneyhteyksiin

Virkamiestyöryhmä ehdottaa postin jakeluvelvoitteen leikkaamista nykyisestä kolmeen päivään viikossa. Haja-asutusalueiden sanomalehtien jako turvattaisiin valtion tuella.
Kari Salonen
Tiedonvälitystuen vuotuiseksi hintalapuksi työryhmä arveli 10–15 miljoonaa eroa. Tukea jaettaisiin alueille joilla kaupallisia jakelupalveluita ei ole. Tukea ehdotetaan jaettavan sen aikaa kun paperilehdille riittää kysyntää.

MTK kannattaa valtioneuvoston asettaman työryhmän ehdotusta tiedonvälitystuesta. Etujärjestö korostaa, ettei jakelujärjestelmä saa ajaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella.

MTK toteaa tiedotteessaan koronakriisin osoittaneen maaseutuasumisen ja monipaikkaisuuden suosion kasvaneen. Näin ollen toimivaa postinjakelua tarvitsevat maaseudun yrittäjien ja asukkaiden lisäksi yhä enemmän myös kaupunkien työntekijät.

Tiedonvälitystuen on tiedotteen mukaan varmistettava jakelu viitenä päivänä viikossa sitä tarvitseville. MTK haluaa tuen myös mahdollistavan logistiset investoinnit uusiin postinjakelumalleihin.

MTK painottaa nopeiden ja toimivien tietoliikenneyhteyksien tärkeyttä koko maassa ja peräänkuuluttaa mittavia investointeja tietoliikenteen vaatimaan infrastruktuuriin myös maaseudulle.

Lue lisää:

Työryhmä ehdottaa, että postinkannossa siirrytään kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2022

Lue lisää

MTK:ssa ollaan tyytyväisiä maatalouden sähköveron alennukseen

Viljelijät ovat ruokasankareita, mutta samalla taloudellisesti ruokaketjun heikoin lenkki, toteaa MTK:n Marttila

Olemme kuulemma käyneet ilmastovaalit – metsät sitovat yli 80 prosenttia kasvihuonepäästöistä, silti niitä ei mainita budjetissa

Biotaloutta ei mainittu budjettiriihessä ollenkaan, MTK:n Marttila moittii: "Kunnianhimo puuttuu"