Maatalous

Sikatila voi saada pian vakuutuksia halvemmalla, kunhan tautisuojaus on tiukka ja paikat kunnossa

Uusi vakuutusmalli on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 alussa.
Pekka Fali
Tautisulkupaikalla pestään kädet ja vaihdetaan vaatteet ja jalkineet tilan vaatteisiin ja jalkineisiin.

Salmonellatapausten lisääntyminen ja korkeat saneerauskustannukset ovat aiheuttaneet viime vuosina ryhmävakuutusmaksujen merkittävää nousua, tiedottaa Eläinten terveys ETT ry.

Nyt ryhmävakuutusmaksuihin tavoitellaan riskitasoon perustuvaa hinnoittelua ETT:n vetämän Sika-alan eläintautirahasto -hankkeen kautta. Hankkeessa pyritään luomaan pohja, jonka perusteella liha-alan yritykset pystyvät neuvottelemaan tuottajilleen ryhmävakuutusmaksuja tilojen riskitasoon perustuen.

Tavoitteena on, että tautisuojauksen tehokkaasti hoitavat tilat saisivat hyvitystä vakuutusmaksuista.

Aineistoa pohjaa varten kerätään ensi vuoden aikana ja malli on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 alussa. Arvion kunkin tilan tautisuojauksesta tekee eläinlääkäri.

Tekijöitä, jotka vaikuttavat vakuutusmaksun perusteisiin, on useita. Valtaosa perusteista liittyy haittaeläinten torjuntaan, sillä monet todetuista salmonellatapauksista ovat olleet peräisin ympäristöstä, ja niiden epäillään liittyvän haittaeläimiin.

Tuotantoeläinrakennusten seinänvierusten on oltava kovaksi tiivistetyt tai asfalttia 2 metrin matkalla seinästä. Seinien läheisyydessä ei myöskään saa olla kasvustoa tai tavaraa, jotka tarjoavat piilopaikkoja haittaeläimille. Tilalla on myös oltava kirjallinen suunnitelma haittaeläinten torjumiseen ja sitä pitää noudattaa. Suunnitelma on tallennettava Sikavaan ja sen on täytettävä vähintään Ruokaviraston valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset.

Tuotantoeläinrakennusten lattioilla ei saa olla rehua tai sen jäänteitä, joka houkuttaisi haittaeläimiä. Myös rehujen varastoinnin on oltava asianmukaista, jotta haittaeläimet eivät pääse käsiksi rehuihin. Lisäksi tuotantotilojen on oltava siistit, jotta niissä ei ole pesäpaikkoja haittaeläimille.

Oljet ja heinät on varastoitava niin, etteivät haittaeläimet pääse niihin käsiksi. Paalien ympäri pitää pystyä kulkemaan ja näkemään, ja tarvittaessa torjumaan haittaeläimiä.

Tilalla on oltava asiallinen tautisulku, jonka kautta eläintiloihin kuljetaan. Tautisulkupaikalla pestään kädet ja vaihdetaan vaatteet ja jalkineet tilan vaatteisiin ja jalkineisiin. Tautisulku on oltava kaikissa kohdissa, joista tiloihin kuljetaan.

Sikalan sisällä on lisäksi oltava mahdollisuus muodostaa erillisiä epidemiologisia yksiköitä, joilla voidaan rajoittaa tautien leviämistä. Tällä tarkoitetaan osastoja, jotka ovat ikäryhmäkohtaisia tai huonekohtaisia. Kussakin yksikössä tulee olla omat suojavarusteet ja hoitovälineet, jotka pidetään vain siellä.

Lue lisää

Villisikojen epäillään levittäneen vakavaa salmonellaa kahteen sikalaan Ruotsissa

Lidlin myymästä vuohenjuustosta löytyi listeriaa – kauppaketju vetää tuotteen pois myynnistä

Toistuvat salmonellatapaukset olivat liikaa: Lidl lopetti toistaiseksi Skaren jauhelihan myynnin

Tuore tuontiliha on syöty ennen kuin salmonellasta saadaan tietoa