Maatalous

Lähes 90 eläinlääkäriä saa tänään työpöydälleen eläinsuojeluilmoituksen – näin käynnistyy maanlaajuinen harjoitus, tavoitteena on lisätä yhtenäisyyttä eri puolilla maata

"Hyvin harvalla viranomaisella on oikeus puuttua yhtä radikaalisti ihmisen perusoikeuksien piiriin kuuluviin asioihin. Siksi puolueettomuus, objektiivisuus ja yhdenmukaisuus ovat niin tärkeitä."
Marita Waenerberg
Eläinsuojeluvalvontaa tekeville ei ole tarjolla läheskään niin tarkkaa ohjeistusta kuin esimerkiksi Oiva-tarkastuksia tekeville.

Lähes 90 eläinlääkäriä ympäri maan saa tänään työpöydälleen eläinsuojeluilmoituksen, jonka huolestunut sivullinen on tehnyt. Ilmoittaja epäilee, ettei pienen harrastetilan eläimillä ole kaikki hyvin.

Näin käynnistyy valtakunnallinen harjoitus, jonka tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää eläinsuojelun valvontakäytäntöjä.

Kahden viikon kuluessa osallistujat saavat vähitellen lisää tietoa tapauksesta ja joutuvat pohtimaan, miten asiassa edetään ja mihin toimiin ryhdytään.

Tila ei ole todellinen, mutta tapaus on rakennettu niin todenmukaiseksi kuin mahdollista, harjoitusta vetävä eläinlääketieteen tohtori Outi Lepistö EnviroVetistä kertoo.

Nyt alkava harjoitus on laatuaan ensimmäinen. Vastaavia on aiemmin toteutettu muilla ympäristöterveydenhuollon aloilla, Lepistö kertoo.

Harjoitusta vetää eläinlääkäreiden asiantuntijaverkosto EnviroVet. Sen kumppaneina ovat aluehallintovirastot, Suomen Eläinlääkäriliitto ja Helsingin poliisilaitoksen eläinsuojelurikosten yksikkö.

Harjoitus on osa ympäristöterveyden laadunhallintapalvelua LaatuNettiä. Laatujärjestelmän käyttäjinä on vähän yli puolet Suomen kunnista, mutta harjoitus on avoin myös järjestelmän ulkopuolella oleville.

Lepistö on tyytyväinen harjoituksen osallistujamäärään. Valvontaeläinlääkärin virkoja on Suomessa noin 70, ja suurin osa joukosta on mukana.

Lisäksi harjoitukseen osallistuu eläinsuojeluvalvontaa tekeviä kunnaneläinlääkäreitä, hygieenikko- ja kaupungineläinlääkäreitä sekä esimiesasemassa toimivia.

Maantieteellisesti edustettuna on koko maa Lapista Ahvenanmaalle.

Osanottajia on neuvottu antamaan sellaisia vastauksia, jotka kuvaavat heidän todellista tilannettaan.

"Ei ideaalivastauksia ajatellen, että näin kuuluisi toimia", Lepistö sanoo. "Tarkoitus on kartoittaa, mikä on alueellinen toimintatapa, keihin otetaan yhteyttä ja mennäänkö tarkastukselle yksin vai työparin kanssa", Lepistö kertoo.

Harjoituksen yhtenä tavoitteena on lisätä eläinsuojeluvalvonnan yhtenäisyyttä eri puolilla Suomea.

Eläinsuojeluvalvontaa tekeville ei ole tarjolla läheskään niin tarkkaa ohjeistusta kuin esimerkiksi Oiva-tarkastuksia tekeville, Lepistö kertoo.

"Esimerkiksi vireilletulokriteereistä ei ole yhteistä ohjeistusta."

EnviroVetiin tulee paljon yhteydenottoja siitä, miten tietyissä tilanteissa tulisi toimia. "Eläinlääkärit todella kaipaavat yhteisiä linjauksia."

Harjoituksen tulokset kootaan yhteen. Loppuraportti julkaistaan ja toimitetaan valvontaa ohjaaville tahoille sekä muille sidosryhmille. Lisäksi harjoituksen jälkeen järjestetään palaute- ja tiedotustilaisuus tuloksista.

Lepistön mukaan muiden vastaavien harjoitusten jälkeen on annettu suosituksia, joita on myös otettu kunnissa laajasti käyttöön. Näin osanottajat saavat lisää työkaluja arkeensa.

Eläimen hyvinvointi on valvonnassa aina ykkösasia, mutta heti toisena tulee omistajan oikeusturva.

"Eläinsuojeluviranomaisella on laaja toimivalta. Hyvin harvalla viranomaisella on oikeus puuttua yhtä radikaalisti ihmisen perusoikeuksien piiriin kuuluviin asioihin. Siksi puolueettomuus, objektiivisuus ja yhdenmukaisuus ovat niin tärkeitä."

Lue myös: Eläinsuojelurikkomuksista annetuissa tuomioissa on suuria eroja eri puolilla maata – laatujärjestelmästä apua pulmaan

Lue lisää

Koronarajoitusten purku palauttaa valvojat kentälle – Ruokavirasto ohjeistaa valvojia koronaturvallisiin tarkastuksiin

Eläinsuojeluvalvontaa tekevät virkaeläinlääkärit kokevat turvattomuutta – pakeneminen ja poliisin apu joskus ainoita keinoja selvitä uhkaavista tilanteista

Eläinsuojelurikkomuksista annetuissa tuomioissa on suuria eroja eri puolilla maata – laatujärjestelmästä apua pulmaan

Ruokavirasto vastaa: Eläinsuojeluvalvonta ei Pirkanmaalla ole mielivaltaista eikä huonompaa kuin muualla maassa