Maatalous

Mitä teet toisin kuin muut – mikä saa tilasi kukoistamaan? Laaja tutkimus selvittää maatilojen menestystekijöitä

Pelkät taloudelliset tunnusluvut eivät välttämättä kerro siitä, kokeeko viljelijä menestyvänsä työssään. Viljelijöiden omia kokemuksia kartoitetaan tutkimuksella, jotta maatalouden rakennemuutosta voidaan ohjata kestävällä tavalla.
Johannes Tervo
Pelkkä tilan koko tai taloudelliset tunnusluvut eivät välttämättä kerro sitä, miten menestyneeksi viljelijä itsensä kokee. Kuvituskuva.

Tuhannet viljelijät saavat lähiviikkojen aikana sähköpostia viljelijäkyselystä, jossa kerätään tietoa maaseutuyritysten menestystekijöistä.

Ensi sijassa menestymisellä viitataan taloudelliseen kannattavuuteen ja korkeaan työn tuottavuuteen, mutta se voi tarkoittaa myös muuta kuin taloudellisilla tunnusluvuilla mitattaviin tekijöihin, korostaa Pellervon Taloustutkimus PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Tapani Yrjölä.

"Viljelijän tavoitteet voivat olla myös muita kuin vain hyvä taloudellinen kannattavuus. Tällöin myös menestymisen kokemus syntyy muista tekijöistä. Haluamme tällä kyselyllä tavoittaa myös ne viljelijät, jotka kokevat menestyneensä muilla kuin taloudellisilla mittareilla."

Esimerkkejä muista kuin taloudellisin tunnusluvuin mitattavasta menestyksestä voivat hänen mukaansa olla vaikkapa satsaukset ilmastotoimiin ja hiilensidontaan, eläinten hyvinvointiin tai monimuotoisuuden ja kulttuurimaisemien ylläpitoon. Koettua menestystä voi olla myös työstä saatu oma henkinen hyvinvointi.

"Koska viljelijöiden kokemukset siitä, mikä heidät saa kokemaan menestyneensä työssään, voivat olla hyvinkin erilaisia, vastauksia olisi hyvä saada paljon, laidasta laitaan", Yrjölä kannustaa.

"Vain tällä tavoin pystymme aidosti tunnistamaan menestymisen ja onnistumisen tunteeseen vaikuttavia tekijöitä ja tuottamaan sen avulla tietoa siitä, miten maatilojen kannattavuutta ja menestystä voitaisiin edistää."

Tavoitteena on, että tietoa saadaan paitsi koko maataloussektorista myös tilatasolla, alueellisesti ja tuotantosuunnittain.

Kysely toteutetaan sähköisesti. Linkki kyselylomakkeeseen lähtee Yrjölän mukaan 20 000 viljelijälle. Mahdollisimman monen viljelijän toivotaan vastaavan kyselyyn.

Kyselyn taustalla on PTT:n, Työtehoseuran ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen Menestyvät maatalousyrittäjät – Smart Farmers -hanke.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa maatalousyritysten menestykseen vaikuttavien tekijöiden ketju. Lisäksi selvitetään sitä, mitä ja miten menestyvät maatilayrittäjät tekevät toisin kuin muut ja missä määrin yrittäjä voi itse vaikuttaa tilansa kannattavuuteen.

Lue lisää

Lukijalta: Pitääkö suomalaisen viljelijän tosiaan tuottaa viljaa Euroopan halvimmalla tuottajahinnalla nyt ja tulevaisuudessa?

Pitäisikö viljan oikeasti loppua Suomesta?

Millainen on menestynyt maatila? Kannattaa katsoa talouslukuja pidemmälle

Suomessa on investoitu maatalouteen enemmän kuin EU:ssa keskimäärin