Maatalous

Lenholman haka Saariston Rengastien varrella voitti Vuoden maisemateko -kilpailun

Palkintoraati arvosti alueen pitkään jatkunutta laidunnusta, jolla tuetaan luonnon monimuotoisuutta, säilytetään suomalaista kulttuuriympäristöä ja hillitään ravinteiden pääsyä veteen.
Riitta-Liisa Pettersson
Lenholman haka sijaitsee Saariston Rengastien varrella. Sen perinnemaisema muodostuu mosaiikkimaisesta laidunalueesta, jossa erilaiset niittykuviot ja hakamaat vuorottelevat.

Paraisilla sijaitseva, nautojen ja lampaiden laiduntama Lenholman haka vei voiton Maa- ja kotitalousnaisten järjestämässä valtakunnallisessa Niityn lumo – Vuoden maisemateko -kilpailussa. Lenholma nousi voittajaksi 17:n maakunnallisen tunnuksen saaneen teon joukosta.

Lenholman haka sijaitsee Saariston Rengastien varrella. Sen perinnemaisema muodostuu monimuotoisesta ja mosaiikkimaisesta laidunalueesta, jossa erilaiset niittykuviot ja hakamaat vuorottelevat.

31 hehtaarin laajuinen alue on yksityistä luonnonsuojelualuetta, joka tarjoaa suojan monille uhanalaisille lajeille.

“Lenholman haka on luonnon monimuotoisuuden puolesta poikkeuksellisen merkittävä", kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta perustelee raadin päätöstä.

"Monimuotoinen laidunalue on myös maisemallisesti arvokas kokonaisuus ja helposti suuren yleisön saavutettavissa. Sillä on tärkeä virkistysarvo.”

Lisäksi raati arvostaa alueen pitkään jatkunutta laidunnusta, jolla palkinnon perustelujen mukaan tuetaan luonnon monimuotoisuutta, säilytetään suomalaista kulttuuriympäristöä ja hillitään ravinteiden pääsyä veteen.

Raatiin teki vaikutuksen myös pitkäjänteinen, eri tahojen välinen yhteistyö ja yhteisöllisyys.

”Hienoa, että pitkän linjan maisemanhoito ja yhteisöllinen työ luonnon suojelemiseksi huomioidaan tällaisella palkinnolla”, alueen hoidosta vastaava Niklas Reuter sanoo.

Hän painottaa, että Reuterin suvun lisäksi alueen kehittämisessä on mukana useita tahoja.

Metsähallitus on aikanaan perustanut alueelle luontopolun ja lintutornin ja hoitaa alueella sijaitsevaa lehtojen suojelualuetta. Paikallisten rooli alueen hoidossa on merkittävä.

”Paraislaiset Runa-Britt ja Thomas Willberg tuovat parikymmenpäisen nautakarjansa ja Markus Karlsson lampaansa laiduntamaan alueelle. Paraisten Luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivit osallistuvat talkoisiin ja Ammattiopisto Livian luonto- ja ympäristöalan opiskelijat huolehtivat, että niityt pysyvät avoimina", Reuter kertoo.

"Suomen Talousseuran maisema- ja ympäristöasiantuntijan Riitta-Liisa Petterssonin jatkuva tuki ja hoitosuositukset ovat vuosien mittaan olleet meille hyvin arvokkaita.”

Vuoden maisemateko -kilpailuun kertyi tänä vuonna yhteensä 109 ehdotusta.

Määrällisesti eniten oli pihaniittyjä. Lisäksi kilpailuun ilmoitettiin rantaniittyjä, monilajisia tienpientareita, uusniittyjä ja monilajisiksi kehitettyjä entisiä peltoja.

Inventoitujen arvokkaiden perinnebiotooppien osuus oli 28 prosenttia.

”Oli ilahduttavaa, että osallistujia oli paljon. Kilpailu oli hyvin kovatasoinen. Vaikuttavia kohteita oli runsaasti, ja ne olivat hienoja hyvin eri tavalla”, Lahdenvesi-Korhonen summaa raadin mietteet.

Vaikka voittaja ratkesi helposti, raati halusi nostaa esiin myös yksittäisten ihmisten ja tilojen arvokkaan työn niittyjen hyväksi. Kunnianmaininta myönnettiin Koskelan luomumaitotilalle Sulkavalla.

”Nautakarjan laidunnus on erityisen tehokasta monimuotoisuuden näkökulmasta. Sisä-Suomessa nautakarjalaidunnus on kuitenkin vähissä pienialaisilla kohteilla. Koskelan luomumaitotila pitää huolen laidunmaiden säilymisestä omalla työllään”, Lahdenvesi-Korhonen sanoo.

Lue lisää

Maa- ja kotitalousnaiset kannustaa kaikkia hoitamaan niittyjä: "Juuri sinun hoitamasi alue voi olla jonkin lajin tärkeä turvapaikka"

Vuoden maisemateko iski jättipalsamiin ja lupiiniin: Lahden kaupunki torjui voitokkaasti haitallisia vieraslajeja

Vuoden maisemateon palkinto Pohjois-Pohjanmaalle: Järvikaislalle kehitettiin hyötykäyttöä

Vienan reitti Kainuussa on vanha valtatie – kunnostus sai Maa- ja kotitalousnaisten palkinnon