Maatalous

Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta: Nautatiloilla investointien painopiste pitää siirtää perusparannuksiin ja ilmastotavoitteita edistäviin investointeihin

Liha-alalla on tärkeä rooli, kun investointeja biokaasutuotantoon lähdetään toteuttamaan, valiokunta korostaa.
Johannes Tervo
Vasikoita. Kuvituskuva.

Nautapuolen investointien painopistettä on lyhyellä ajalla kohdennettava uusien loppukasvatuspaikkojen sijaan perusparannuksiin ja tuotanto- sekä viljelyolosuhteiden parantamiseen, vaatii Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunta kannanotossaan.

"Liha-alalla on tärkeä rooli, kun ilmastotavoitteiden mukaisia investointeja biokaasutuotantoon lähdetään toteuttamaan."

Heikon kannattavuuden vuoksi sekä maidon- että lihantuotannossa on ollut kovia tehostamisvaatimuksia. Pysyäkseen kilpailukykyisinä tilat ovat kasvattaneet investoinneilla tuotantoaan, valiokunta taustoittaa.

Koska tuotantomäärien kasvu ja markkinoiden kehitys eivät ole kulkeneet käsi kädessä, maidon ja naudanlihan tuotantoa on jouduttu rajoittamaan: maidossa hinnoittelujärjestelmällä ja naudanlihassa investointeja rajoittamalla.

Lehmämäärän lasku on johtanut vasikkapulaan, mikä taas johtaa tyhjiin karsinapaikkoihin ja merkittäviin taloudellisiin menetyksiin. Vasikkapulan ratkaisemiseksi ja edelleen kotimaisen naudanlihan saatavuuden turvaamiseksi lihavaliokunta esittää hallittua ja suunnitelmallista emolehmätuotannon lisäämistä.

"Emolehmätuotannon kasvu tulee toteuttaa siten, että se ei aiheuta lihaketjussa markkinahäiriöitä ja tukimenetyksiä olemassa olevalle tuotannolle."

Valiokunta ottaa kantaa myös afrikkalaisen sikaruton kriisiyttämiin sianlihamarkkinoihin. Valiokunta vaatii vähittäiskaupalta vastuuta, ettei se hyödynnä kriisitilannetta kilpailuta kotimaista tuotantoa tuomalla ulkomailta myyntiin halpaeriä.

Lue lisää

Vasikka­pulaan on ratkaisu

Markkinakatsaus: Lihan tuotanto lisääntyi keväällä – tuonti väheni ja kotimaisuusaste nousi 83 prosenttiin

MTK ehdottaa toimia vasikkavajeeseen

Vasikkapula kiusaa nautakasvattajia