Maatalous

Maitosuomen tuottajille suunnitteilla sopimusmäärien hakukierros: "Koko ajan tapahtuu sukupolvenvaihdoksia ja tilakauppoja, ja sopimusmäärien täytyy elää niiden mukana"

Muut valiolaiset osuuskunnat eivät ole kertoneet vastaavista suunnitelmista.
Juha Tanhua
Kaikki maitotilat eivät välttämättä tavoittele jatkossa korkeinta mahdollista tuotosta. Arkistokuva.

Kaikki valiolaiset maitotilat osuuskunnasta riippumatta ovat nyt tietoisia sopimustuotannon käynnistysvaiheen sopimusmääristään. Valtaosa tuottajista suhtautuu uuteen tuotantomalliin osuuskuntien mukaan vähintään neutraalisti.

Sopimustuotannon tarpeellisuus sekä hyödyllisyys maitotilayrittäjille ja koko maitoalalle ymmärretään hyvin, osuuskunnista kerrotaan.

"Tiloilla ymmärretään tarve maitomäärän ennustettavuuteen ja hallintaan", Osuuskunta Länsi-Maidon toimitusjohtaja Kari Aakula toteaa.

"Tulevaan maitovuoteen asennoidutaan luottavaisin mielin", kertoo myös Ari Mäkelä osuuskunta Tuottajain Maidosta.

Joidenkin maitotilojen suunnitelmat sopimustuotantoon siirtyminen sotki.

Näitä tiloja varten ainakin Osuuskunta Maitosuomessa valmistellaan sopimusmäärien hakukierrosta, jolla niin sanottujen "väliinputoajien" sopimusmääriä pyritään korjaamaan. Lisäksi suunnitellaan linjauksia sukupolvenvaihdon tekevien nuorten suunnitelmien ja sopimustuotannon yhteensovittamiseksi, Osuuskunta Maitosuomen toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen kertoo.

"Tiloilla tapahtuu koko ajan esimerkiksi sukupolvenvaihdoksia ja tilakauppoja, ja sopimusmäärien täytyy elää niiden mukana. Nuoria yrittäjiä ja siten sukupolvenvaihdoksia tarvitaan. Nuorilla on hyvin usein suunnitelmia tuotannon laajentamiseen."

Maitomäärät ovat jo hieman laskeneet, mutta osuuskunnat ovat nihkeitä ennustamaan tulevaa.

"Säilörehun laatu on edelliseen vuoteen verrattuna heikompi ja ensimmäisen rehusadon määrä jäi pieneksi. Tällä on oma vaikutuksensa tuotantomäärään nyt ja myös tulevana keväänä. Kokonaisuudessaan todennäköisesti tuotantomäärä laskee hieman", Pohjolan Maidon toimitusjohtaja Marko Puhto kertoo.

"Tällä hetkellä on erittäin vaikea tehdä arviota maitomääristä."

Lukkarisen mukaan sopimustuotannon hinnoittelu tulee elämään ajassa maidon tuotannon, Valion jalostuskapasiteetin ja maitotuotteiden kysynnän mukaan. "Tuotannon, jalostuskapasiteetin ja kysynnän välille täytyy saada tasapainoa ja ennustettavuutta."

Maitomäärien maltillista alentamista perustellaan Valion jalostuskapasiteetin riittävyyden turvaamisella. "Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sopimustuotanto luo vakautta ja tukee maidon tuottajahintaa", Lukkarinen sanoo.

Tasapainottavaa vaikutusta maitomarkkinoihin ennustaa myös MTK:n maitoasiamies Marjukka Mattio.

"Tietysti luopujien määrä vaikuttaa myös, mutta investointeja sopimusmalli varmasti hillitsee joksikin aikaa."

Mattio näkee Valion sopimustuotantomallin tarpeellisena, koska etenkin nestemaitojen kulutuksen muutos on ollut suuri ja näyttää jatkuvan. "Mutta osalle tiloista tämä tietysti sattui huonoon aikaan, jos suunnitteilla oli investointi tai tilalla käynnissä muu erikoistilanne."

Mattio uskoo, että lehmien keskituotoksen nousu jatkuu muutoksista huolimatta, vaikka yksittäiset tilat saattavat valita erilaisen strategian ja keskittyä pienentämään tuotantokustannuksia tavoittelematta korkeinta mahdollista tuotosta.

Kaikkiaan alkavaan vuoteen maitomarkkinoilla liittyy suuria kysymysmerkkejä.

"Miten vaikuttaa brexit, entä mihin suuntaan taloustilanne kehittyy?", Mattio pohtii.

Maitotuotteiden kysynnän kasvu Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa tasaa maailman laajuisesti kulutuksen muutoksia. "Siellä kysyntää riittää. Suomessa korona ei ole vaikuttanut rajusti maitotuotteiden kysyntään, sillä vähittäiskauppojen myynti on sujunut hyvin", Mattio toteaa.

Lue lisää

Tehotuotannolla on huono kaiku väärin perustein – tästä olivat yhtä mieltä Kuopion hiippakunnan piispa sekä keiteleläiset tuottajat

Piispa halusi tutustua lihan- ja maidontuotantoon sekä tuottajiin, toive toteutui Keiteleellä – pontimena vierailulle oli julkisuudessa käyty keskustelu

Pappi rinnastaa Kirkko ja kaupunki -lehdessä eläintuotannon paholaisen tuhotekoihin ja keskitysleireihin – "Viaton maitokin on kauhea tuote"

Arvaatko, mitkä ovat Suomen neljä suurinta maitopitäjää? Vinkki: Kaikkien nimet alkavat K-kirjaimella