Maatalous

HKScan aikoo hiilineutraaliksi: "Siirrymme vähitellen sopimustuotannon seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa vastuullistyö on yhä tärkeämpää"

Yhtiön koko ruokaketjun on tarkoitus olla hiilineutraali vuoden 2040 loppuun mennessä.
Kuvat: Carolina Husu, Jarkko Sirkiä / Kuvitus: Juho Leskinen
HKScan on jo vähentänyt oman teollisen tuotantonsa päästöjä yli 70 prosenttia vuosina 2014–2020

HKScan on asettanut tavoitteekseen yhtiön oman teollisen tuotannon hiilineutraaliuden vuoden 2025 loppuun mennessä ja koko maatiloilta kuluttajille ulottuvan ruokaketjun hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2040 loppuun mennessä, yhtiö tiedottaa.

Ilmastotyötä tehdään yhtiön mukaan kaikilla kotimarkkina-alueilla Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa.

"Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekä päästöjen merkittävää vähentämistä että hiilinielujen lisäämistä yhdessä sopimustuottajien ja muiden kumppaneiden kanssa", tiedotteessa kuvaillaan.

Päästölähteiden tunnistaminen suuntaa toimenpiteet aluksi kohteisiin, joiden ilmastovaikutukset ovat suurimmat. Näitä ovat erityisesti omassa tuotannossa energiaratkaisut ja alkutuotannossa rehuntuotanto, peltoviljely sekä lannan kiertotalouskäyttö.

"Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet, joita kohti etenemme sopimustuottajiemme ja muiden kumppaniemme kanssa nöyrästi, mutta päättäväisesti. Meille on tärkeää tehdä työtä pitkäjänteisesti ja luoda pysyviä ilmastoystävällisempiä toimintamalleja. Samalla ymmärrämme, että olemme vasta matkamme alussa ja kutsumme sidosryhmämme seuraamaan edistymistämme", HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä sanoo.

"On selvää, että edistyksellisellä vastuullisuustyöllä on yhä tiiviimpi yhteys liiketoiminnan kannattavuuteen. Ilmastosuunnitelma on keskeinen osa HKScanin vastuullisuustyötä ja liiketoiminnan johtamista. Samalla luomme myös edellytyksiä sopimustuottajiemme tulevaisuuden kilpailukyvylle ja sille, että kuluttajat voivat nauttia vastuullisesti tuotetuista lihatuotteista hyvällä omallatunnolla osana monipuolista ruokavaliota", Hemmilä toteaa.

HKScanin selvitystyön mukaan yhtiön ilmastopäästöt maatiloilta kuluttajille kaikilla kotimarkkinoillaan Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa olivat vuonna 2019 noin 2,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Yhtiön oman teollisen tuotannon osuus tästä on noin viisi prosenttia. HKScan on jo vähentänyt oman teollisen tuotantonsa päästöjä yli 70 prosenttia vuosina 2014–2020. Vuoden 2020 lopussa HKScanin kaikki tuotantolaitokset olivat jo siirtyneet käyttämään uusiutuvaa sähköenergiaa.

Itämeren alueen maissa ruoantuotannon osuus ilmastopäästöistä on noin 20 prosenttia, mistä lihantuotannon osuus on noin puolet. Lihantuotannossa merkittävimmät päästöt liittyvät rehuntuotantoon ja peltojen maankäyttöön.

Uuden ilmastosuunnitelman ensimmäisinä vuosina HKScan vähentää edelleen maatalouden ympäristövaikutuksia sopimustuottajiensa kanssa erityisesti pienentämällä eläinten rehuntuotannon ilmastovaikutuksia optimoimalla lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten käyttöä. Samalla kehitetään edellytyksiä lannan tehokkaammalle kiertotalouskäytölle ja edistetään peltojen hiilensidontaa yhteistyökumppaniensa kanssa.

Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti rehuntuotannon ja maankäytöstä aiheutuvien päästöjen pienentämiseen, joilla on suuri ilmastovaikutus. Peltoviljelyn resurssitehokkuuden ja hiilensidonnan edistäminen ovat toimien keskiössä. HKScan kutsuu sopimustuottajansa ilmastokoulutukseen ja tarjoaa työkaluja kestävämmän lihantuotannon kehittämiseksi.

"Siirrymme vähitellen sopimustuotannon seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa vastuullisuustyö rakennetaan aiempaa tiiviimmäksi osaksi sopimustuotantoa. Tähän työhön tarvitaan monipuolista osaamista, joten mukana on meidän ja sopimustuottajiemme lisäksi muita yrityksiä sekä asiantuntija- ja tutkimusorganisaatioita."

"Yhdessä tutkimme uusia tapoja ilmastovaikutusten pienentämiseksi ja skaalaamme hyvät käytännöt kaikille kotimarkkinoillemme ekosysteemiajatteluun perustuvalla toimintamallilla", Hemmilä sanoo.

Sopimustiloilla on HKScanin mukaan merkittäviä mahdollisuuksia hiilensidonnan lisäämiseen. Toimenpiteitä voidaan kohdentaa sekä peltoviljelyyn että metsien kasvatukseen.

Kasvilajivalinnoilla ja viljelymenetelmillä on merkittävä rooli peltojen hiilensidonnassa. Yhtiö kehittää sopimustuottajiensa kanssa tapoja, joilla peltojen hiilinieluja voidaan mitata ja lisätä. Lisäksi HKScan selvittää mahdollisuuksia sopimustuottajiensa omistamien metsien hiilensidonnan lisäämiseen.

"HKScan haluaa ilmastotyöllään kantaa oman vastuunsa yhteiskuntien tärkeiden ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Monet kysymykset hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi ovat vielä vailla vastauksia, mutta uskon vahvasti ratkaisun avainten löytyvän teknologisesta kehityksestä", Hemmilä arvioi.

Lue lisää

Liikenne poikki Mannerheimintiellä Helsingissä – Arviolta parisataa ilmastoaktivistia osoittaa mieltään Pikkuparlamentin puiston edessä

Elohopea voi nousta 30 asteeseen jo tällä vikolla – alkukesästä saatta tulla jopa ennätyshelteinen

Metsäpaloriskin ennakoidaan kasvavan tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen takia – suurpalojen riski on olemassa myös Suomessa

Turhaan parjattu turve