Maatalous

"Yritysten rooli yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa on suuri", toteaa HKScanin Tero Hemmilä hiilineutraaliustavoitteesta

Myös sopimustilojen metsät ovat mukana keinovalikoimassa, jolla tavoitellaan konsernin ruokaketjun hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä.
HKScan
Sopimustiloilla hiilineutraaliustyö kohdistetaan muun muassa rehuntuotantoon, maankäyttöön ja lannan kiertokulkuun. Yli-Jaman tilalla Salossa tutkittiin kesällä 2020 hiilivuomittauksella kerääjäkasvien hiilensidontaa.

Elintarvikekonserni HKScan kertoi tavoittelevansa teollisen tuotantonsa hiilineutraaliutta vuoden 2025 loppuun mennessä. Koko ketjun, joka sisältää myös maatalouden sopimustiloilla, vastaava tavoite on vuodessa 2040. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekä päästöjen merkittävää vähentämistä että hiilinielujen lisäämistä.

"Ilmastonmuutos on yksi keskeisimmistä haasteista ja myös yritysten rooli yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa on suuri", HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä toteaa.

"Tämä ei ole mikään yhden yrityksen show. Kumppanuuksia ja verkostoja tarvitaan, jotta tavoitteisiin päästään. Lihantuotanto on lähellä meitä, ja siksi me haluamme ratkoa siihen liittyviä asioita."

HKScanin kohdalla hiilineutraaliustavoite tarkoittaa Hemmilän mukaan etenkin järjestelmällistä otetta antaa vastuullisuudelle vahva merkitys liiketoiminnan johtamisessa. Hän uskoo, että tulevaisuudessa yrityksen vastuullisuus vaikuttaa myös pääoman saatavuuteen ja hintaan.

Ilmastotyötä tehdään HKScanin kaikilla kotimarkkina-alueilla Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Tanskassa, joissa yhtiöllä on myös sopimustuotantoa.

Työn pohjana on yhtiön Zero Carbon -ilmastosuunnitelma. Koko ruokaketjun päästöt on laskettu yhteistyössä hiilijalanjälkilaskentaan erikoistuneiden KPMG:n asiantuntijoiden kanssa.

Konsernin koko ruokaketjun hiilijalanjäljeksi saatiin hiilidioksidiekvivalentteina 2,4 megatonnia. Luku ei anna kuluttajalle tässä vaiheessa kovin selkeää käsitystä, millainen hiilijalanjälki on esimerkiksi kilpailijoihin verrattuna. Vertailtavuutta helpottavia standardeja kehitetään Hemmilän mukaan koko ajan.

"Tällä hetkellä on enemmän kyse siitä, tehdäänkö näiden asioiden eteen työtä. 2,4 megatonnia CO2e:tä on se meidän hiilivelka, jota lähdetään nyt lyhentämään."

Hemmilä myöntää, että tavoitteissa ollaan vasta alkumatkalla, eikä kaikkia vastauksia ole vielä olemassa. Hän kuitenkin luottaa, että teknologian kehitys helpottaa hiilitavoitteen saavuttamista. "Keinovalikoimaa on, mutta sitä pitää jatkuvasti täydentää."

Tähän asti oman tuotannon päästöjä on vähennetty HKScanissa lähinnä tuotantolaitosten toimintaa kehittämällä. Toimenpiteet suunnataan aluksi kohteisiin, joiden ilmastovaikutukset ovat suurimmat. Teollisuustuotannossa näitä ovat energiaratkaisut, materiaalitehokkuus sekä pakkaukset.

Jatkossa ilmastotyö linkitetään tiiviimmin myös sopimustuotantoon. Pilottitiloilla kehitettyjä hyviä toimintamalleja ryhdytään soveltamaan myös muille sopimustiloille.

Huomio suunnataan etenkin rehuntuotantoon, maankäyttöön ja tehokkuuteen sekä lannan kiertotalouskäyttöön paitsi ravinteena, myös energian lähteenä. "Suurelta osin puhutaan jo tunnetuista asioista", Hemmilä sanoo.

Mukana keinovalikoimassa ovat myös maatilojen metsät ja niiden hiilensidontakapasiteetin lisääminen.

"Ilahduttavaa on, että tilat pitävät asiaa tärkeänä ja suhtautuvat hiilipäästöjen vähentämiseen innokkaasti. Se on tärkeä lähtökohta. Ilmastoteot lisäävät myös sopimustilojen kilpailukykyä", Hemmilä muistuttaa.

Hiilineutraaliustavoite keskittyy etupäässä konsernin omaan arvoketjuun tiloilta kuluttajille. Hemmilä suhtautuu silti avoimesti myös esimerkiksi kansainvälisiin metsityshankkeisiin, mikäli ne ovat aidosti kestävällä pohjalla.

"Ne on säilytettävä työkalulaatikossa ilman muuta. Ilmastonmuutos on globaali ilmiö ja kaikki hyvät hankkeet ovat tärkeitä, ovat ne missä päin maailmaan tahansa."

Lue lisää

Kokoomuksen Orpo Uutissuomalaiselle: Liikennepolttoaineiden verotus on nyt tapissa – torjuu veronkorotukset tällä ja ensi vaalikaudella

Kuunnelkaa Taalasta

HKScan aikoo hiilineutraaliksi: "Siirrymme vähitellen sopimustuotannon seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa vastuullistyö on yhä tärkeämpää"

Viime vuosi mittaushistorian kuumin yhdessä vuoden 2016 kanssa – "Hiilidioksidi kertyy ilmakehään kuin vesi kylpyammeeseen, jollei hanaa suljeta"