Maatalous

KKV: Kytkykauppa itsessään ei ole kiellettyä – kahden tuotteen myynnin sitominen toisiinsa nousi pinnalle vuodenvaihteen mäskikeskustelussa

Moni kauppatapa ei ole itsessään kiellettyjä, vaan ratkaisevaa on, mitkä ovat menettelyn vaikutukset.
Jarkko Sirkiä
Tyypillisesti tapaukset liittyvät siihen, että jokin firma pyrkii estämään ja sulkemaan kilpailijoitaan pois markkinoilta, tutkimuspäällikkö Samuli Muotka Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kertoo viraston selvitykseen päätyneistä tapauksista.

Kauppatavan toteaminen kielletyksi vaatii laajaa selvitystä.

MT kysyi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV) voisiko esimerkiksi rehukaupassa tehtävä kytkykauppa olla kiellettyä, jos sellaista tekee määräävässä markkina-asemassa oleva yritys.

Vuodenvaihteessa kerrottiin Hankkijan keskittäneen mäskin myyntiä tiloille, jotka käyttivät muutenkin Hankkijan palveluita. MTK:n lakimies sanoi tuolloin, että menettely voi olla tulkittavissa määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi.

KKV:n tutkimuspäällikkö Samuli Muotka ei voi arvioida lehtitietojen pohjalta mäskitapausta. Yleisellä tasolla hän voi kuitenkin kommentoida määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen tekemää kauppaa.

”Ei ole automaattisesti kiellettyä sitoa kahden tuotteen myyntiä toisiinsa”, Muotka sanoo.

”Mutta, jos sellainen toiminta voi johtaa kilpailijan poissulkeutumiseen markkinoilta, saattaa menettely olla kiellettyä.”

Määräävä markkina-asema ei itsessään ole kiellettyä. Myöskään moni kauppatapa ei ole kiellettyjä, vaan ratkaisevaa on, mitkä ovat menettelyn vaikutukset.

"Nämä ovat monesti vaikeita tapauksia, eikä niihin yleensä ole suoria ratkaisuja, vaan täytyy arvioida vaikutuksia", Muotka sanoo.

Tapausten selvittelyssä viranomaisten täytyy määritellä markkinatilanne.

Esimerkiksi onko kyseiselle tuotteelle muita korvaavia tuotteita saatavilla. Entä onko muita yrityksiä, joilta tuotetta voi ostaa, tai millainen on uusien toimijoiden mahdollisuus päästä markkinoille? Tai onko jollakin yrityksellä määräävä markkina-asema?

Tyypillisesti tapaukset liittyvät siihen, että jokin firma pyrkii estämään ja sulkemaan kilpailijoitaan pois markkinoilta, Muotka kertoo viraston selvitykseen päätyneistä tapauksista.

Toinen esimerkki menettelyistä, jotka voivat olla kiellettyjä, on asiakkaan hyväksikäyttö, jolloin on esimerkiksi määritelty hinnat epäreilusti.

Jälkimmäisen esimerkin tapausten tutkinta on kuitenkin harvinaisempaa, sillä KKV priorisoi kilpailijoiden poissulkeutumiseen johtavien menettelyiden selvittämistä, Muotka sanoo.

Lue lisää

Kartelli ja hyvinvointitappiot

KKV: Veikkauksen edunsaajien rahoitus tulisi siirtää valtion budjettiin

Ruuan tuottajat ahtaassa raossa

Läpinäkyvyyttä metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppaan