Maatalous

Talousasiantuntija: Yhdenkertainen kirjanpito voi olla maatilalle sudenkuoppa – kahdenkertainen kirjanpito toisi paljon hyötyä varsinkin isoille tiloille

Tuloslaskelma ja tase teettäisivät lisätyötä, mutta niistä olisi suuri hyöty tilan johtamisessa. MTK kannustaa harkitsemaan omalle tilalle parasta vaihtoehtoa, pakkoa järjestö ei kannata.
Miska Puumala
Johannes Ahlholm kannustaa viljelijöitä pohtimaan, saavatko he yhdenkertaisesta kirjanpidosta riittävästi tukea yrityksensä tulevaisuuden pohdintaan.

Useat kotieläintilat maksoivat vuosien ajan tuhansien eurojen ylimääräiset verot kirjanpitovirheen vuoksi, MT uutisoi runsas kuukausi sitten (MT 23.12.) Vahinko olisi estetty helposti kahdenkertaisella kirjanpidolla, todettiin useammassakin juttuun tulleessa lukijakommentissa lehden Facebook-seinällä.

”Yhdenkertainen kirjanpito on maatalousyritykselle pahimmillaan sudenkuoppa. Siitä luopumista pitäisi harkita jollain aikavälillä ainakin suuremmissa maatalousyrityksissä.”

Näin toteaa maatalousneuvontaan erikoistuneen Wikli Group Oy:n toimitusjohtaja Johannes Ahlholm. Hänen mukaansa maatilojen olisi kannattavaa siirtyä muistiinpanoista kahdenkertaiseen kirjanpitoon.

Vaikka kahdenkertainen kirjanpito tuloslaskelmineen ja taseineen on nykyisin vaadittuja muistiinpanoja työläämpi laatia, se koituisi monin tavoin tilojen omaksi eduksi, hän katsoo.

”Kirjanpidon pohjalta laadittu tuloslaskelma ja tase on ainoa luotettava yrityksestä saatava taloustieto. Sen etuna on vertailukelpoisuus ja jatkuvuus. Talouden tarkastelu ylittää siinä tuloslaskelman ja taseen kautta tilikauden vaihdoksen.”

Muistiinpanovelvollisilla tilanne on aivan toinen, Ahlholm korostaa.

”Muistiinpanot ovat vuosikohtaisia. Joka vuosi lähdetään käytännössä nollasta liikkeelle.”

Ahlholmin mukaan luotettavan taloustiedon puute on suuri ongelma paitsi rahoittajille ja talousneuvojille myös – ja nimenomaan – yrittäjälle itselleen.

Maatilayrityksen johtamisesta ja sen tärkeydestä puhutaan yhä enemmän. Ahlholm kehottaa pohtimaan, miten johtamiseen oleellisesti kuuluva asia eli yritykselle asetettujen tavoitteiden seuranta onnistuu, jos luotettava tieto taloudesta puuttuu.

”Muistiinpanot laaditaan verottajaa varten. Kahdenkertainen kirjanpito sen sijaan on tuottajan itsensä työkalu, jolla hän pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti ja pitkäjänteisesti oman tilansa taloudellisen tilanteen kehitystä.”

Maatilojen talousneuvonnallekin puutteellinen taloustieto on Ahlholmin mukaan iso ongelma. Neuvojan on hankala auttaa yrittäjää suuntaamaan yritystoimintaa uusille urille, kun todellinen taloustilanne ei ole selvillä.

Myös keskustelut rahoittajien kanssa helpottuisivat, jos maatilayrityksen toiminnasta pidettäisiin kahdenkertainen kirjanpito sekä laadittaisiin tuloslaskelma ja tase, Ahlholm uskoo.

”Tuloslaskelma ja tase antavat rahoittajalle yrityksen tilanteesta paljon paremman kuvan kuin kakkoslomake.” Kakkoslomakkeella Ahlholm viittaa maatalouden veroilmoituslomakkeeseen.

Hänen mukaansa kakkoslomake on ”aivan oma taiteenlajinsa, jota yhä harvempi rahoitusalalla osaa tulkita”.

”Kakkoslomakkeelta puuttuu tällä hetkellä todella oleellista taseen tietoa kiinteästä omaisuudesta, ostovelkojen määrästä ja yksityiskulutuksesta.”

Sen sijaan jokainen rahoitusalan ammattilainen osaa lukea tilinpäätöstä ja tasetta.

”Yhteinen kieli parantaisi rahoittajan ja asiakkaan välistä suhdetta ja sitä kautta myös helpottaisi rahoitusneuvotteluita.”

Viljelijän, rahoittajan ja neuvojan ohella on vielä neljäskin ryhmä, joka muutoksesta hyötyisi.

”Maatalouden taloustutkimukselle se olisi valta hyöty. Tilojen taloudesta olisi olemassa tietoa ilman, että sen keräämiseen tarvitaan armeijallinen väkeä.”

Maatilat ovat olleet jo vuosikymmenten ajan muistiinpanovelvollisia. Sen sijaan esimerkiksi osakeyhtiöt ovat kirjanpitovelvollisia ja niiden on pidettävä kirjanpitolain mukaan kahdenkertaista kirjanpitoa.

”Muistiinpanovelvollisuus on ollut aikanaan hyvä ratkaisu maatilojen kannalta”, Ahlholm pohtii.

”Sen sijaan nykypäivän yritystoimintaan se ei enää istu. Nykypäivänä maatalousyrityksen kehittämisen tavoitteena pitää olla yrityksen kilpailukyvyn parantaminen. Muistiinpanoilla sitä ei saavuteta.”

Jutun alussa Ahlholm totesi, että kahdenkertaista kirjanpitoa pitäisi vaatia ”ainakin suurimmilta maatilayrityksiltä”. Ehdotonta kirjanpitovaatimusta Ahlholm ei siis olisi maataloussektorille asettamassa.

”Aivan pienimmille tiloille muistiinpanot sen sijaan ovat jatkossakin oiva malli.”

Miska Puumala
Johannes Ahlholm (kuvassa oikealla) oli maanantaina tilakäynnillä Kajaanissa Kalle Rissasen tilalla.

MTK ei pidä perusteltuna velvoittaa maatilayrityksiä lainsäädännöllä kahdenkertaiseen kirjanpitoon, toteaa MTK:n vero­johtaja Timo Sipilä.

”Kahdenkertaiseen kirjan­pitoon siirtymiselle ei kuitenkaan ole yritystasolla mitään estettä, jos yrittäjä itse katsoo saavansa toimintansa suunnitteluun tarvitsemansa taloustiedon parhaiten sen avulla.”

Nykyistä lainsäädäntöä hän pitääkin tämän osalta ”notkeana” eli muutostarvetta siltä osin ei ole.

Sipilä on samaa mieltä Wikli Groupin toimitusjohtajan Johannes Ahlholmin kanssa siitä, että menestyvälle yritykselle jatkuva, laadukas ja huolellisesti laadittu tieto sen taloustilanteesta on ensiarvoisen tärkeää.

”Laadukas kirjanpito maksaa, mutta se on hintansa arvoinen satsaus. Jokaisen yrittäjän pitää itse arvioida, miten raskaan taloushallinnon hän tarvitsee saadakseen riittävän kattavan kuvan taloudestaan.”

Sipilä ottaa esille myös yrittäjän oman vero- ja talousosaamisen.

Hänen mielestään jokaisen yrittäjän pitää aktiivisesti kartuttaa tietojaan yrityksen menestymisen takaamiseksi esimerkiksi jatko- ja täydennyskoulutuksilla.

Verotuksen ja talouden osuutta maatalousalan opinnoissa tulisi hänen mielestään vahvistaa selvästi nykyisestä.

Johannes Tervo
Monella isolla ja toimintaansa laajentavalla tilalla kahdenkertainen kirjanpito toisi isot hyödyt, arvioi Johannes Ahlholm. Kuvassa uusi pihatto. Kuvituskuva.

Yhdenkertainen kirjanpito

  • Yhdenkertaisessa kirjanpidossa eli muistiinpanoissa tulot ja menot kirjataan aikajärjestyksessä numeroitujen tositteiden mukaan maksuperusteisesti: tulo kirjataan silloin, kun se on saatu hallintaan, meno kirjataan tapahtuneeksi silloin, kun se on maksettu.

Kahdenkertainen kirjanpito

  • Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tulot ja menot kirjataan aina samansuuruisena kahdelle eri tilille: mistä raha on otettu ja minne se on laitettu. Kirjaukset tehdään suoriteperusteisesti eli tulo tai meno syntyy sillä hetkellä, kun tavara on luovutettu tai vastaanotettu.

Tuloslaskelma ja tase

  • Yrityksen tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja tase.
  • Tuloslaskelma kuvaa, miten tilikauden tulos on muodostunut.
  • Tase kertoo yrityksen omaisuuden ja velkojen arvon tilikauden lopussa.
Lue lisää

Sipulinviljelijä Tero Sarkala korostaa talousjohtamisen tärkeyttä –"Olen neljännesvuosi-alvissa ja siksi tulosta tulee katseltua tarkemmin jokaisen kvartaalin jälkeen"

MTK kannustaa tarkistamaan ennakkoveron määrän – koronaepidemian vuoksi verotuksen joustot tärkeä selvittää

MTK:n verojohtaja SAK:n linjauksista: Jokaisen kannattaa nyt keskittyä omien jäsentensä etujen ajamiseen

MTK:n tuoreessa Maaltavastaajat-podcastissa viime hetken vinkit maatilan verosuunnitteluun