Maatalous

MT-kysely: Valion sopimusmalli mieleen isoille tiloille ja nuorille tuottajille

Alle 30 hehtaarin tiloilla kukaan ei pitänyt Valion sopimustuotantomallia erittäin hyvänä asiana.
Johannes Tervo
Valion sopimustuotantomallista on keskusteltu kuluneen vuoden mittaan kiivaasti.

Maidontuottajien suhtautuminen Valion sopimusmalliin on tasaisen kaksijakoinen: 24 prosenttia pitää sitä hyvänä ja sama määrä huonona asiana. Joka kymmenennellä ei ole mielipidettä asiasta.

Ikä ja tilakoko vaikuttavat suhtautumiseen. Iäkkäämmät tuottajat ja pienet tilat suhtautuvat asiaan keskimääräistä kielteisemmin.

Luvut käyvät ilmi Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agrilla teettämästä tutkimuksesta.

Valio ilmoitti viime vuoden maaliskuussa isosta muutoksesta. Valiolaiset maitotilat eivät voi enää tuottaa entiseen tapaan vapaasti, vaan tilakohtaisen sopimusmäärän puitteissa.

Mallin tarkoituksena on saada tuotanto, kysyntä ja jalostuskapasiteetti keskenään tasapainoon. Valion käsittelemä maitomäärä on niin suuri, että kannattavien erikoismaitojauheiden valmistusta on ollut pakko rajoittaa, kun halvemman perusmaitojauheen valmistus on niellyt kapasiteettia.

Valio teki Valioryhmän osuuskuntien kanssa hankintasopimukset maitomääristä, jotka ovat hiukan aiempaa maitomäärää alhaisemmat. Osuuskunnat päättivät itsenäisesti, miten ne jakoivat sopimusmäärät tuottajilleen.

Malli on puhuttanut kuluneen vuoden mittaan paljon. On pohdittu muun muassa, miten oikeudenmukaista on, että hiljattain tehdyt investoinnit on otettu sopimusmäärässä huomioon, mutta vasta suunnittelupöydällä olevia laajennuksia on jouduttu panemaan jäihin.

Kysymys oli muotoiltu näin: "Valioryhmä päätti siirtyä sopimustuotantoon tämän vuoden alusta. Mitä mieltä olet tästä alan kannalta?"

Kyselyyn vastasi tammi–helmikuun vaihteessa 148 maidontuottajaa. Kyselyssä ei selvitetty, mille meijeriryhmälle tila maitonsa myy.

Alle 30 hehtaarin tiloilla kukaan ei pitänyt Valion sopimustuotantomallia erittäin hyvänä asiana. Yli sadan hehtaarin tiloilla joka viides valitsi vaihtoehdoin "erittäin hyvä".

"Ei lainkaan hyvä asia" -vaihtoehdon valitsi alle 30 hehtaarin tiloista 27 prosenttia, yli sadan hehtaarin tiloista taas 15 prosenttia.

Pienimmillä tiloilla yli kolmannes haastatelluista ei osannut sanoa mielipidettään mallista.

Myös ikä näkyy kyselyssä suurina eroina.

Alle 40-vuotiaista maidontuottajista yli puolet pitää sopimustuotantomallia joko erittäin tai melko hyvänä.

55-vuotiaista tai sitä vanhemmista näiden vaihtoehtojen kannalla on vain 37 prosenttia. Heistä 53 prosenttia valitsee vaihtoehdon "ei kovin hyvä asia" tai "ei lainkaan hyvä asia".

Selviä eroja löytyy myös tukialueiden väliltä.

AB-alueen maidontuottajista 51 prosenttia pitää sopimustuotantomallia erittäin tai melko hyvänä asiana.

Vertailun vuoksi C2-tukialueella erittäin tai melko hyvä -vaihtoehdon valitsee vain 39 prosenttia.

Kyselyn virhemarginaali on plus miinus kolme prosenttiyksikköä.

Jukka Pasonen
Lue lisää

Valio haluaa turvata maidontuottajien tulevaisuuden Suomessa

Valion tuottajat kiistelevät keskusteluryhmissä rajusti sopimusmallin oikeudenmukaisuudesta: "Paniikkijarrutus täydestä vauhdista"

Valion tuottajahinnoittelun uudistus on poikinut osuuskuntiin paljon yhteydenottoja

Osuuskuntien hallitukset päättävät valiolaisten tilojen sopimusmäärät ja tuottajahinnat – määrät jo tiedossa, hinnat ratkeavat syksyllä