Maatalous

Rahaa ravinteiden kierrätykseen jaossa: Hallitus haluaa uusia keinoja maatalouden ja turkistilojen lannan hyötykäyttöön – hankehaku käynnistyy

Myös ravinteiden kierrätykseen liittyvän opetuksen kehittämiseen voi saada rahoitusta.
Esko Keski-Vähälä
Hallitusohjelmassa tavoitellaan nykyistä parempaa ravinteiden kierrätystä. Kuvituskuva.

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt rahoitushaun ravinteiden kierrätyksen sekä siihen liittyvän opetuksen kehittämiseen. Kyse on hallitusohjelmaan kirjatusta ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, jossa tavoitteena on lisätä ravinteiden kierrätystä ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä.

Käytännössä rahoitushakemukset osoitetaan Etelä-Pohjanmaan ely-keskukseen, joka tekee rahoituspäätökset. Haku on auki 31.3. asti.

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka liittyvät maatilojen tai turkistarhojen ravinteiden kierrätykseen tai niihin liittyvään oppilaitosten yhteistyöhön ja oppimateriaalin kehittämiseen.

Käytännössä hankkeita on käynnissä samaan aikaan kolme.

Niistä Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -hankkeessa opastetaan yrityksiä käytettävissä olevista rahoitusmekanismeista, teknologisista ratkaisuista sekä autetaan hankesuunnitelmien kehittämisessä. Lisäksi tehtävänä on verkostoida alan toimijoita ja tuottaa materiaalia uuden ajatus- ja toimintatavan edistämiseksi.

Turkislannan ravinteiden kierrätys hankkeessa puolestaan edistetään turkiseläinten lannan ravinteiden tehokasta hyötykäyttöä. Rahoituksen edellytyksenä on, että ratkaisuja ravinteiden hallinta- ja kierrätyshaasteisiin etsitään tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Kolmannessa, tulevaisuuden maanviljelijät -hankkeessa puolestaan kehitetään luonnonvara-alan opetusta ja oppimateriaalin tuottamista oppilaitosten yhteistyöllä. Samalla lisätään ravinteiden kierrätykseen, kestäviin energiaratkaisuihin, kiertotalouteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvää tietoutta.

Lisätietoa hankkeista ja rahoituksen hakemisesta on Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman nettisivuilla.

Lue lisää

Lannoitealan keskittyminen jatkuu Suomessa – Kierrätyslannoitteita valmistava Ecolan on siirtynyt Yaran omistukseen

Ihminen pilaa kaiken

Ravinnekierrätyksen kokeiluihin nyt rahoitusta jaossa – tavoitteena uudet tuotteet ja toimivat kierrätyslannoitemarkkinat

Soilfood ja Viljelijän Berner yhteistyöhön – Soilfoodin kierrätysravinnekalkit valtakunnallisesti saataville