Maatalous

"Haluatko tarjota maitasi hanhipelloiksi?" – Pohjois-Karjalan viljelijöille lähetetyn kyselyn vastausaikaa on jatkettu 14.3. asti

Tutkimushankkeen tavoitteena on löytää riittävän laajoja, mieluiten yli 50 hehtaarin suuruisia yhtenäisiä peltoalueita, joilla kasvaa hanhia houkuttelevia ravintokasveja, ja joiden sijainti on keskeisillä valkoposkihanhien ruokailualueilla.
Jukka Pasonen
Valtio korvaa hanhien aiheuttamat vahingot jatkossakin sekä hanhipelloilla että muilla viljelysalueilla.

Tohmajärven, Kiteen, Rääkkylän, Liperin ja Joensuun viljelijöille on lähetetty kysely, jossa tiedustellaan viljelijöiden näkemyksiä hanhiongelman ratkaisemiseksi sekä halukkuutta tarjota maitaan hanhipelloiksi.

Ympäristöministeriön rahoittamassa ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Pohjois-Karjalan ely-keskuksen toteuttamassa tutkimushankkeessa selvitetään, löytyykö hanhipelloista ratkaisu hanhien maataloudelle aiheuttamien vahinkojen pienentämiseksi.

Hanhipelto on hanhien ruokailuun ja lepoon tarkoitettu peltoalue, jossa ne saavat häiriöttä ruokailla ja levätä.

"Hanhipellot voivat vähentää satovahinkoja, jos linnut saadaan ohjattua niille tehokkaasti. Tärkeä osa hanhipeltokonseptia on myös onnistunut hanhien karkottaminen hanhipeltoon kuulumattomilta viljelyksiltä. Kustannustehokkaiden karkotusmenetelmien löytäminen ja toteuttaminen laajoille alueille on vaikeaa, mutta hankkeessa kokeillaan eri vaihtoehtoja", kertoo tutkimusprofessori Jukka Forsman Lukesta.

Forsmanin mukaan hanhipeltojen toimivuudesta ei ole tutkimustietoa, ja hankkeessa lähdetään vasta selvittämään, toimivatko hanhipellot maatalousvahinkojen vähentämiseksi.

Käynnissä oleva kysely on alustava tiedustelu viljelijöiden halukkuudesta tarjota maitaan hanhipelloiksi.

"Kyselyn vastausaikaa on jatkettu helmikuun lopusta maaliskuun puolivälin tietämille eli vielä 14.3. ehtii vastaamaan", kertoo tutkija Mikko Jokinen Lukesta.

Pian kyselyn päättymisen jälkeen Lukesta otetaan yhteyttä viljelijöihin. Hanhipellot suunnitellaan yhteistoiminnassa maanviljelijöiden, viranomaisten ja hankkeen tutkijoiden kesken.

"Tavoitteena on löytää riittävän laajoja, mieluiten yli 50 hehtaarin suuruisia yhtenäisiä peltoalueita, joilla kasvaa hanhia houkuttelevia ravintokasveja, ja joiden sijainti on keskeisillä valkoposkihanhien ruokailualueilla", Jokinen kertoo.

Laaja yhtenäinen peltoalue mahdollistaa isojen hanhiparvien oleskelun, vähentää hanhien kokemaa häiriötä ja hanhien laidunnusta ympärillä olevilta maatalousalueelta.

Valtio korvaa hanhien aiheuttamat vahingot jatkossakin sekä hanhipelloilla että muilla viljelysalueilla. Hanhien muuttoaikojen ulkopuolella hanhipeltoja voi käyttää normaaliin tapaan maataloustuotannossa.

Lue lisää:

Valmistelut hanhipeltojen perustamiseksi alkoivat – "Erillistä korvausta hankkeen kohteille ei voida maksaa, sillä korvausten säädösperusta selvitettävä ensin"

Hanhinyrkin tavoittelemat lintupellot haukkaisivat ison loven viljelyalaan muuttoreitin varrella

Lue lisää

Valmistelut hanhipeltojen perustamiseksi alkoivat – "Erillistä korvausta hankkeen kohteille ei voida maksaa, sillä korvausten säädösperusta selvitettävä ensin"

Ympäristöministeri haluaa maa- ja metsätalousministeriön perustavan hanhille ruokailualueita vanhoille turpeennostoalueille – MMM: "Meillä ei ole edellytyksiä alueiden hankkimiseen toisin kuin ympäristöministeriöllä"

Hanhinyrkin tavoittelemat lintupellot haukkaisivat ison loven viljelyalaan muuttoreitin varrella

Ministeri Leppä uskoo metsästykseen tehoon valkoposkihanhiongelman ratkaisussa – ministeri Mikkosen mukaan häirintää ja ampumista voidaan sallia vain hyvin rajoitetusti