Maatalous

S-ryhmä kartoitti Kiinasta tulevan puuvillan alkuperää – "Koska puuvilla käy pellolta tehtaalle keskimäärin viiden väliportaan kautta, on linkityksiä ja mahdollisia väärinkäytöksiä mahdotonta täysin sulkea pois"

SOK on selvitellyt Kiinasta tulevaa puuvillaa käyttävien valmistajien tuotantoketjujen linkityksiä Xinjiangin alueelle.
Anni Loukaskorpi/SOK
Selvityksen mukaan esiin ei ole tullut Xinjangissa tuotettua puuvillaa käyttäviä tavarantoimittajia, mutta väärinkäytöksiä on mahdotonta sulkea kokonaan pois.

S-ryhmän marketkaupan valikoimissa on paljon suosittuja omia merkkejä, joita valmistetaan SOK:n toimeksiannosta, kertoo SOK tiedotteessaan.

Tällä hetkellä osa SOK:n tekstiilituotteista valmistetaan Kiinassa tai Kiinasta peräisin olevista raaka-aineista. Yritys pyrkii edistämään vastuullisuutta monella tavalla: tehdasauditointien ja jäljitettävyyden parantamisen lisäksi tavoitteena on käyttää 100 % vastuullisesti tuotettua puuvillaa SOK:n omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteissa vuoteen 2025 mennessä.

SOK kertoo, että tavarantoimittajien kanssa selvitetään aina tarpeen mukaan muita asioita, kuten nyt Kiinasta tulevaa puuvillaa käyttävien valmistajien tuotantoketjujen linkityksiä Xinjiangin alueelle.

"Olemme marketkaupan tämänhetkisen valikoiman osalta selvittäneet 220 Kiinasta tulevaa puuvillaa käyttävän valmistajan tuotantoketjujen linkitykset Xinjiangin alueelle. Jatkoselvitykset ovat käynnissä viiden tuotantoketjun ja niissä tehtävän valvonnan osalta. 2019 käyttöönottamamme vastuullisen puuvillan hankintakriteerien ansiosta olemme pystyneet lisäämään puuvillan tuotantoketjun jäljitettävyyttä. Kaikkia raaka-aineiden tuotantoketjuja ei täysin siltikään tunneta", kertoo S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa tiedotteessa.

S-ryhmän eettisiin periaatteisiin kuuluu haasteiden esiin noustessa pyrkiä parantamaan tilannetta yhteydessä tavarantoimittajien kanssa sen sijaan, että yhteistyö katkaistaisiin ja tilanne jäisi ratkaisematta, SOK toteaa.

"Vastuullisuustyömme pohjalla on kansainväliset ihmisoikeusperiaatteet ja niiden kunnioittaminen. Uiguureja koskeva asia on kaiken kaikkiaan monimutkainen, koska kyse on valtion harjoittamasta toiminnasta, jolloin siihen puuttuminen ja vaikuttaminen hankintaketjujen kautta on haastavaa. Lisäksi ketjut ovat moniportaisia. Vuoropuhelun lisäksi vaikutamme kansainvälisissä järjestöissä ja foorumeissa ja edistämme asiaa myös näiden kanavien kautta. Meillä on toki valmius myös tukea kauppapoliittisia keskusteluja ja vetoomuksia aiheen tiimoilta", Elomaa painottaa.

Nyt tehdyssä selvityksessä ei tiedotteen mukaan ole noussut Xinjangissa tuotettua puuvillaa käyttäviä tavarantoimittajia, mutta koska puuvilla käy pellolta tehtaalle keskimäärin viiden väliportaan kautta, on linkityksiä ja mahdollisia väärinkäytöksiä mahdotonta täysin sulkea pois. Läpinäkyvyyden lisääminen on koko tekstiilialan yhteinen haaste.

Tehdasauditoinnit niin sanottujen riskimaiden tekstiilitehtaissa alkoivat SOK:n tiedotteen mukaan yrityksessä vuonna 2005 ja listaa näistä sopimustehtaista ryhdyttiin julkaisemaan verkkosivuilla vuonna 2015. SOK edistää omien merkkien läpinäkyvyyttä ilmoittamalla tuotteen merkinnöissä tehdastieto sekä alkuperämaa. Vuonna 2016 päätettiin, että tehdastiedot lisätään myös omien tuotteiden pesulappuihin, tiedote kertoo. S-ryhmä omien merkkien ja oman maahantuonnin tuotteita valmistavilla tehtailla vastuullisuutta seurataan riippumattomin tehdasauditoinnein. Auditoinneissa tarkastetaan muun muassa työturvallisuuteen, työaikoihin, palkkaukseen liittyvät käytännöt. Auditoinneissa havaituista puutteista seuraa korjaavat toimenpiteet ja uusinta-auditointi, jossa tarkastetaan, että puutteet on korjattu.

Puuvillan osalta S-ryhmä on omissa merkeissä ja omassa maahantuonnissaan sitoutunut edistämään kestävän puuvillan käyttöä omissa ketjuissaan. Tiedotteen mukaan S-ryhmän tavoite on, että puuvilla on vastuullisesti tuotettua vuoden 2025 loppuun mennessä. Tuolloin puuvillan on määrä olla sataprosenttisesti luomua, kierrätettyä, Reilun kaupan tai Better Cotton Initiative -aloitteen mukaista. Turkmenistanilaisen ja uzbekistanilaisen puuvillan käyttö ei ole sallittua.

Lue lisää

WWF:n uusi ohjelma edistää metsien vastuullista käyttöä – Stora Enso lähti mukaan yhteistyöhön

S-ryhmä linjasi: naudanlihan tuonti Amazonin alueelta loppuu ja myyntiin vain sertifioitua lautaa

Uiguurien asia tulee lähelle

Metsien hiili-nielut