Maatalous

"En minä ala autossa istumaan ja odottamaan, että työaika virallisesti alkaa" – Savossa työnantaja ja lomittajat eri mieltä työaikojen pyöristämisestä

Ylä-Savon lomituspalveluyksikkö perustelee pyöristämistä toimintojen yhdenmukaistamisella, koska yksikkö yhdistyy Sydän-Savoon 2023. Lomittajien mukaan he menettävät sekä työaikaa että palkkaa.
Jukka Pasonen
Ylä-Savon lomitusyksikkö ei ole ainoa, jossa lomittajien työaikojen pyöristäminen on käytössä. Pyöristäminen on eri asia kuin liukuva työaika, jota lomittajilla ei ole.

Ylä-Savon lomitusyksikössä ainakin osa lomittajista on eri mieltä työnantajan kanssa siitä, nakertaako työaikakirjauksissa käyttöön otettu 10 minuutin pyöristys eli viive lomittajan tuloja vai ei.

Pyöristys toimii käytännössä esimerkiksi näin: Lomittajan työaika on työvuorolistassa merkitty alkavaksi kello 6. Hän on kuitenkin paikalla jo 5:51 ja kirjaa mobiilisovelluksella työajan alkaneen. Järjestelmän mukaan työaika alkaa kuitenkin 9 minuuttia myöhemmin eli kello 6.

Ilmaisesta työstä aiheutuu palkanmenetys, kommentoi yksikön lomittajien luottamusmies Seppo Mönttinen Iisalmesta 8.3. alkaen käytössä ollutta käytäntöä. Aamusta katoaa minuutteja eli lomittaja on tehnyt ilmaista työtä, jatkaa lomittaja Outi Tikkanen Iisalmesta. Häviö on nelinkertainen, jos sama 9 minuuttia toistuu aamutöiden päättyessä sekä iltatyöleimauksissa.

"Vuoden aikana lomittajan ansiot saattavat laskea ainakin 1 000–2 000 euroa. Luvusta puuttuvat ylityön perusosa, viikonloppu-, ilta- ja yötyölisät", Tikkanen ja Mönttinen laskevat.

Yhdestä edestakaisesta matkasta lomitettavalle tilalle lomittajalle maksetaan matkakorvaus.

Työaikojen pyöristäminen on eri asia kuin liukuva työaika, jota lomittajilla ei ole. Lomittaja ei myöskään voi itse määritellä työaikojaan. Pyöristämisen eli viiveen käytöstä voi päättää työnantaja.

Ylä-Savon lomituspalveluyksikön johtajan Heli Aamuvuoren mukaan lomittajilta ei viedä työaikaa tai palkkaa. Aamuvuori ja Iisalmen kaupungin henkilöstöpäällikkö Sinikka Laatikainen muistuttavat, että työntekijöille, joille tehdään työvuorosuunnitelma, maksetaan palkkaa sen mukaan, milloin työvuoro on merkitty alkavaksi ja päättyneeksi. Poikkeamisille pitää olla esimiehen lupa. Omaehtoisesta työpaikalle tulemisesta ennen työvuoron alkamista ei makseta palkkaa kenellekään, molemmat painottavat.

Miksi lomittaja kuitenkin tulee töihin ennen työvuoronsa alkamista?

Työmatkat ovat pitkiä, jopa kymmeniä kilometrejä yhteen suuntaan. Erityisesti huonoilla keleillä pitää varata aikaa, Tikkanen perustelee. "En minä ala autossa istumaan ja odottamaan, että työaika virallisesti alkaa."

Pyöristys tuntuu lomittajista epäoikeudenmukaiselta myös siksi, että lomitettavalla tilalla laskennallisesti kuluvaa työaikaa on vuosi vuodelta lyhennetty. Lasketut tunnit riittävät harvoin töiden tekemiseen, Tikkanen ja Mönttinen painottavat.

Päivittäinen työaika määräytyy tilan eläinmäärän sekä työmenetelmien mukaan. Maatalousyrittäjät ilmoittavat lomahallintoon karjatalouteen liittyvät työskentelyajat, Aamuvuori selittää.

Tilakohtainen työaika lasketaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan ohjeistuksen mukaan TTS-Manager -ohjelmalla. Nämä kellonajat ovat työvuorotaulukolla ja niitä lomittajien pitää noudattaa, Aamuvuori painottaa.

Melan lomitusnetti-ohjelman ”kankeuden” takia lomittajien viikoittaista työajan toteutumista seurataan käsin, Aamuvuori selittää. Aikaviiveen käyttöönotto tasaa niitä muutamia minuutteja, joita meillä lomahallinnossa lasketaan. Tiedot pitää myös siirtää palkkaohjelmaan käsin.

Pyöristys on osa toimia, jotka liittyvät Ylä-Savon ja Sydän-Savon lomitusyksiköiden yhdistymiseen vuonna 2023. Sydän-Savossa 15 minuutin viive on ollut ongelmitta käytössä useita vuosia, Aamuvuori kertoo.

Eripituisia viiveitä on käytössä muuallakin, esimerkiksi Sastamalassa, Kauhajoella ja Sallassa, Aamuvuori luettelee. Käytetty viive vaihtelee 5 ja 15 minuutin välillä. On myös yksiköitä, joissa mobiilikuittausta ei ole.

Työajan menetyksen lisäksi lomittajia kismittävät vakuutusepäselvyydet.

Onko vakuutus voimassa, jos liukuman [pyöristyksen] aikana sattuu työtapaturma hätätilannetta tai poikimista selvittäessä, Mönttinen ja Tikkanen kysyvät.

MT:lle Aamuvuori kertoo, että lomittajan vakuutukset ovat voimassa myös työmatkalla työhön saapuessa. "Jos vaikka liukastuu navetan ovella ennen työvuoron alkamista, työmatkalla oleva vakuutus on voimassa."

Tikkasen ja Mönttisen mielestä työaikojen pyöristäminen aiheuttaa menetyksiä myös kotieläintuottajille.

Lomittajan työaika alkaa esimerkiksi kello kuusi, mutta hän tulee töihin vasta 6:09. Liukuma kuitenkin kirjaa työt alkaneeksi tasan kuudelta. Sama tapahtuu toisin päin: työaika on määritelty päättyväksi kello 10, mutta lomittaja lähtee kotiin 9:51.

Maatalousyrittäjältä jää 18 minuutin verran palvelua saamatta. Suoranaista taloudellista tappiota koituu, jos kyseessä on maksullinen lomitus tai sijaisapu, Tikkanen napauttaa.

Lue myös:

Lomituksen paikallisyksiköiden hynttyitä yhteen – kotieläintilojen lomitusten vakuutetaan sujuvan

Lomituksen ilta- ja viikonloppupäivystys lopetettiin Savitaipaleella, jatkumista selvitetään – "Asia on tärkeä ja hyvin toivottavaa, että saataisiin päivystys toimimaan"

Lue lisää

Maatalouslomitus valmistautuu parhaansa mukaan maakuntauudistukseen

Utajärveläinen maidontuottaja kehittää tilaansa harkiten: ”Jokaista siirtoa on mietittävä”

Melalla vaikeaa kirjata hakemuksia

Visio tulevaisuuden työelämästä