Maatalous

Hukkakauraan liittyviä vaatimuksia lievennetään siementuotannossa

Jatkossakaan kasvulohkon satoa ei hyväksytä siemeneksi, jos siltä löytyy hukkakauraa.
Kimmo Haimi
Hukkakaura on vaikeasti torjuttava rikkakasvi. Sen torjunnasta sekä torjuntatoimenpiteistä säädetään laissa.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on lieventänyt hiukan hukkakauraan liittyviä vaatimuksia kylvösiementuotannossa. Päivitetty asetus hukkakaurasta kylvösiementuotannossa tulee voimaan huomenna perjantaina.

Edelleen varmistetaan, että sertifioitu siemen on hukkakaurasta vapaata ja yleinen hukkakauratilanne ei heikkene.

Hukkakauraan liittyvät vaatimukset tarkastetaan siemenviljelyksiltä kasvukaudella tehtävässä viljelystarkastuksessa. Samassa yhteydessä tarkastetaan myös muut siementuotannon vaatimukset.

Vaatimuksena on edelleen se, että jos siementuotannossa olevalta kasvulohkolta löytyy hukkakauraa, ei kasvulohkon satoa hyväksytä siemeneksi.

Jos siemenviljelykseltä löytyy hukkakauraa enintään kahdelta kasvulohkolta, voidaan vapaaksi todettujen kasvulohkojen sato hyväksyä siementuotantoon. Aiemmin yksilöitä sai löytyä enintään yhdeltä lohkolta.

Hukkakauraa saa olla yhteensä enintään kahdeksan yksilöä. Edellytyksenä hyväksynnälle on myös, että lohkot ovat riittävän etäällä toisistaan ja ei ole riskiä hukkakauran pääsystä siemeneksi korjattavaan satoon.

Aikaisemmin enimmäismäärä hukkakaurayksilöille oli neljä kappaletta.

Jos kasvulohkolta löytyy hukkakauraa, muodostetaan siitä tarkkailulohko ja se merkitään hukkakaurarekisteriin.

Siementuotantotilalla saa olla enintään neljä tarkkailulohkoa hukkakaurarekisterissä. Aikaisemmin enimmäismäärä oli kaksi, mutta tilojen koon kasvaessa katsottiin enimmäismäärän noston olevan perusteltu.

Jos siementuotantotilalla on enemmän kuin yksi tarkkailulohko, ei kauran siementuotanto ole sallittu.

Painavasta syystä Ruokavirasto voi sallia poikkeamisen tarkkailulohkojen enimmäismäärästä.

Hukkakauravaatimukset ovat kylvösiementen tuotannossa muuta viljelyä tiukemmat. Vaatimuksilla halutaan varmistaa, että sertifioitu siemen on hukkakaurasta vapaata.

Aloite asetuksen päivittämiseen tuli siemenalan toimijoilta ja tuottajajärjestöiltä. Muutostarpeista keskusteltiin viime vuoden lopussa siemenalan, MMM:n ja Ruokaviraston palavereissa.

Nyt asetukseen tehdyt muutokset tuovat hieman joustoa siemenketjun toimijoille. Samalla edelleen varmistetaan, että sertifioitu siemen on hukkakaurasta vapaata ja yleinen hukkakauratilanne ei heikkene, ministeriön tiedotteessa sanotaan.

Hukkakaura on vaikeasti torjuttava rikkakasvi. Suomessa hukkakauran esiintymisestä, sen torjunnasta sekä torjuntatoimenpiteistä säädetään laissa.

Vaatimuksista säädetään yksityiskohtaisemmin MMM:n kahdessa asetuksessa, jotka koskevat hukkakauran torjuntaa sekä hukkakauraa siementuotannossa. Asetusta hukkakauran torjunnasta päivitetään parhaillaan ja se tulee voimaan myöhemmin keväällä.

Lue lisää

Nurminata avasi puintikauden – loimaalainen Teemu Perho sai 60 hehtaarin urakan valmiiksi juuri sateen alta

Huonoja uutisia siitepölyherkille, hyviä siementuottajille: Koivun ja männyn ennakoidaan kukkivan runsaasti koko maassa

Palmun alle pankkimieheksi vai saappaat suomalaiseen saveen?

Siemenviljelijäksi ryhtyminen helpottuu: hukkakauraehto kevenee