Maatalous

Biokaasun jakelu voi laajeta maaseudun bisnekseksi – lakiesitys sallisi poikkeuksen maatilakokoisille kaasuntuottajille

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla säädetään liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.
Timo Rintakoski
Biokaasua suunnitellaan tankattavaksi autoihin aiempaa enemmän, mahdollisuutta jakelusta kaavaillaan myös maatiloille.

Jakeluvelvoitteen laajentamisella on tarkoitus vauhdittaa liikennealan irtautumista fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaalla tavalla, parantaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista sekä edistää innovaatioita, kasvua ja työpaikkojen luomista

"Kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden edistäminen vähentää liikenteen päästöjä ja luo kasvua ja työpaikkoja. Biokaasun ottaminen jakeluvelvoitteeseen on merkittävä askel kaasun liikennekäytön lisäämiseksi. Uskon vahvasti myös sähköpolttoaineiden yleistymiseen tällä vuosikymmenellä", elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Lakiesitys kannustaa hänen mukaansa investoimaan biokaasuun sekä uusien vähäpäästöisten polttoaineiden kehitykseen ja tuotantoon.

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että uudet polttoaineet sisällytetään jakeluvelvoitejärjestelmään tarkoituksenmukaisella tavalla, ja että järjestelmä on myös jatkossa kustannustehokas ja hallinnollisesti kevyt tapa vähentää liikenteen päästöjä.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä, biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista, biopolttoöljyn käytön edistämisestä sekä Energiavirastosta annettua lakia.

Esitys toteuttaa EU:n uudelleenlaaditun uusiutuvaa energiaa koskevan RED II -direktiiviin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021. Siirtymäsäännösten mukaisesti biokaasu lisättäisiin jakeluvelvoitteeseen 1.1.2022 ja esimerkiksi vety ja sähkö 1.1.2023 alkaen.

Kaasumaisten polttoaineiden jakelijoiden osalta rajaksi säädettäisiin 9 gigawattituntia. Lisäksi lakiin lisättäisiin maatilakokoluokan biokaasulaitoksille mahdollisuus liittyä samaan velvoitteeseen, jos ne jakelevat riittävästi biokaasua liikenteeseen.

Lue lisää:

Suomen ensimmäinen lannan voimalla ajava maitoauto käy täyttämässä tankin Vuorenmaan tilalla: "Sekä ympäristö että kukkaro kiittävät"

Lue lisää

Ympäristöministeri Mikkonen vaikuttui tilavierailulla biokaasuvoimalasta: "Tämän tyyppisiä ratkaisuja kannattaisi laajasti levittää"

Tässäkö Suomen kallein myytävä maatila? Yli 500-vuotiaan linnan mukana on mahdollisuus hankkia tuotantotiloja ja peltoa – koetilan kohtalo on taas avoin

Ei lisätä liikenteen päästöjä

Yle uutiset: Ilpo Wennström perusti maatilalleen biokaasulaitoksen, ja jättimäinen sähkölasku kutistui murto-osaan entisestä – investointituen korotus lisäsi hakemuksia