Maatalous

Biokaasun jakelu voi laajeta maaseudun bisnekseksi – lakiesitys sallisi poikkeuksen maatilakokoisille kaasuntuottajille

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla säädetään liikennepolttoaineiden kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamisesta biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin.
Timo Rintakoski
Biokaasua suunnitellaan tankattavaksi autoihin aiempaa enemmän, mahdollisuutta jakelusta kaavaillaan myös maatiloille.

Jakeluvelvoitteen laajentamisella on tarkoitus vauhdittaa liikennealan irtautumista fossiilisista polttoaineista kustannustehokkaalla tavalla, parantaa liikennealan energialähteiden monipuolistumista sekä edistää innovaatioita, kasvua ja työpaikkojen luomista

"Kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden edistäminen vähentää liikenteen päästöjä ja luo kasvua ja työpaikkoja. Biokaasun ottaminen jakeluvelvoitteeseen on merkittävä askel kaasun liikennekäytön lisäämiseksi. Uskon vahvasti myös sähköpolttoaineiden yleistymiseen tällä vuosikymmenellä", elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Lakiesitys kannustaa hänen mukaansa investoimaan biokaasuun sekä uusien vähäpäästöisten polttoaineiden kehitykseen ja tuotantoon.

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että uudet polttoaineet sisällytetään jakeluvelvoitejärjestelmään tarkoituksenmukaisella tavalla, ja että järjestelmä on myös jatkossa kustannustehokas ja hallinnollisesti kevyt tapa vähentää liikenteen päästöjä.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä, biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista, biopolttoöljyn käytön edistämisestä sekä Energiavirastosta annettua lakia.

Esitys toteuttaa EU:n uudelleenlaaditun uusiutuvaa energiaa koskevan RED II -direktiiviin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021. Siirtymäsäännösten mukaisesti biokaasu lisättäisiin jakeluvelvoitteeseen 1.1.2022 ja esimerkiksi vety ja sähkö 1.1.2023 alkaen.

Kaasumaisten polttoaineiden jakelijoiden osalta rajaksi säädettäisiin 9 gigawattituntia. Lisäksi lakiin lisättäisiin maatilakokoluokan biokaasulaitoksille mahdollisuus liittyä samaan velvoitteeseen, jos ne jakelevat riittävästi biokaasua liikenteeseen.

Lue lisää:

Suomen ensimmäinen lannan voimalla ajava maitoauto käy täyttämässä tankin Vuorenmaan tilalla: "Sekä ympäristö että kukkaro kiittävät"

Lue lisää

Vanhalta maatilalta löytyy aivan kaikkea

Europarlamentaarikko Elsi Katainen vaatii rahahanoja kiinni Puolalta ja Unkarilta, jos oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta

Biokaasun tuotantoon kaivataan isompia laitoksia, jotta toiminta kannattaa

Pirteän Porsaan kupeessa pöhisevä biokaasulaitos kierrättää eläinten lannan lämmittämään ja valaisemaan sikalaa