Maatalous

Kokoomus valmis pehmentämään energiaturpeen alasajoa – tarjoaa kahta keinoa yrittäjien tilanteen helpottamiseksi

Pehmennystoimilla kokoomus antaisi turvetuottajille lisäaikaa sopeutua tilanteeseen ja mahdollistaa osaltaan kasvu- ja kuiviketurpeen toimitusvarmuutta lähivuosina.
Johannes Tervo
Turvetuotannon nopea alasajo on ajanut alan yrittäjät ahdinkoon.

Kokoomus haluaa kiireellisesti tasapainottaa energiaturpeen alasajoon liittyvää tilannetta ja siten helpottaa yrittäjien asemaa. Toimialalla on tällä hetkellä vakavia merkkejä syöksykierteestä, joka ajaa ja on jo ajanut alan yrittäjiä erittäin vaikeaan tilanteeseen.

Puolue nostaa esiin turvetyöryhmän raportista kaksi esitystä, jotka olisi syytä toteuttaa turvealan ahdingon takia nopeasti.

Verovapaan energiaturpeen käytön raja pitäisi nostaa 5 000 MWh:sta 10 000 MWh:n. Se toisi lievennystä alan syöksyyn.

"Tällainen nopea, määräaikainen ja tarkkaan kohdennettu kevennys auttaisi erityisesti pienten kunnallisten lämpölaitosten kustannuspaineita tasapuolisesti eri puolilla maata", sanoo kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo tiedotteessa.

"Samalla se antaisi lisäaikaa turvetuottajille sopeutua tilanteeseen ja mahdollistaa osaltaan kasvu- ja kuiviketurpeen toimitusvarmuutta lähivuosina."

Verovapaan käytön rajan nosto tulisi tehdä kokoomuksen mukaan määräaikaisesti, esimerkiksi 5 vuodeksi. Silloin se tasapainottaisi yllätyksenä tulleen päästöoikeuksien kallistumisen äkillistä rajua vaikutusta, mutta ei estäisi etenemistä kohti hallittua maalia eli polttoturpeen korvaamista vuoteen 2032 mennessä.

Toisena keinona kokoomus kannattaa toimia, joilla voidaan nopeasti auttaa konkurssiuhan ja oman omaisuuden menettämisen uhan alla eläviä urakoitsijoita ja alihankkijoita. Keinot olivat jo esillä turvetyöryhmän raportissa.

"Raportissa esitettyjä kannatettavia keinoja ovat muun muassa tuotantoalueiden lunastus, valtion takaamat lainat ja suorat avustukset" toteaa kansanedustaja Markku Eestilä.

Erityisesti pienet yritykset tarvitsevat kokoomuksen mukaan taloudellista tukea välittömästi.

Energiaturpeen nopeakaan käytön väheneminen ei saa johtaa ainespuun polttoon eikä Suomen energiahuollon toimitus- ja huoltovarmuuden heikkenemiseen. Kokoomuksen mukaan on selvää, että päästöoikeuden hinnan kohoaminen yli 40 euron tasoon hiilitonnilta puolittaa energiaturpeen käytön selvästi ennen vuotta 2025.

Lue lisää

Turvealan korjaustoimilla kiire

Reilu siirtymä vaatii rahaa

Energiaturve testaa oikeudenmukaista siirtymää

"Kärsijöinä ovat turveala ja Savonmaalla öljylämmitteisessä talossa asuva ihminen" – näin Vanhanen kuvaa hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä