Maatalous

Energian käyttö maatiloilla ja puutarhayrityksissä väheni hieman – uusiutumattoman energian osuus kasvoi voimakkaasti

Yksi selittävä tekijä uusiutumattomien energianlähteiden osuuden kasvussa saattaa olla tilakoon kasvu: koneita tarvitaan enemmän, ne ovat yhä suurempia ja etäisyydet pelloille ovat kasvaneet.
Jaana Kankaanpää
Maatiloilla tarvitaan yhä enemmän koneita, mikä osaltaan on kasvattanut moottoripolttoöljyn kulutusta maataloudessa.

Energian käyttö on tehostunut maa- ja puutarhatiloilla viimeisen vuosikymmenen aikana, osoittaa tuore maatilojen energiankäytön ennakkotilasto vuodelta 2020.

Tilat kuluttivat energiaa viime vuonna yhteensä 10 700 gigawattituntia, mikä vastaa kolmea prosenttia Suomen koko energiankulutuksesta. Maa- ja puutarhatalouden energiankulutusta tilastoitiin edellisen kerran vuonna 2016. Tuolloin kokonaiskulutus oli 11 400 gigawattituntia.

Samaan aikaan uusiutumattoman energian kulutus sen sijaan on kasvanut tuhannella gigawattitunnilla lähes 4 500 gigawattituntiin. Sen osuus nousi 31:stä 41:een prosenttiin.

Yksi selittävä tekijä on moottoripolttoöljyn kulutuksen kasvu, toteaa Luonnonvarakeskus Luken yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen tiedotteessa.

"Tilakoon kasvaessa työkoneiden koko ja teho ovat kasvaneet ja peltolohkojen etäisyydet lisääntyneet. Lisäksi koneita käytetään entistä useammissa tehtävissä esimerkiksi karjanhoidossa."

Lämmitykseen tilat käyttävät sen sijaan varsin runsaasti uusiutuvaa energiaa.

Tärkein lämmityspolttoaine maa- ja puutarhataloudessa on metsähake. Sitä käytettiin reilut 3 000 gigawattituntia.

Kiinteitä, puu-, pelto- ja turvepohjaisia polttoaineita käyttävien laitosten määrä on kasvanut. Kiinteän polttoaineen käyttäjiksi ovat siirtyneet muun muassa paljon lämpöenergiaa tarvitsevat yritykset kuten kasvihuoneyritykset.

Samalla raskaan polttoöljyn kulutus lämmityksessä on vähentynyt selvästi.

Kevyttä polttoöljyä käyttävät tilaston perusteella erityisesti yritykset, joita lämmitystavan muutoksen investointikustannukset arveluttavat. Sitä käytetään paljon viljankuivauksessa, jolloin viljasadon määrä ja kosteus vaikuttavat öljyn käyttömäärään.

Turpeen käyttö lämmityksessä on tilaston mukaan vähentynyt. Turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta laski vuoden 2016 viidestä viime vuoden kolmeen prosenttiin.

Ulkopuoliselta lämpölaitokselta ostetun lämmitysenergian merkitys on sen sijaan on kasvanut.

"Ostetun energian raaka-aineen alkuperä vaihtelee, mutta voi olla esimerkiksi puu- tai turvepohjaista."

Tiedot vuoden 2020 energiankulutuksesta maa- ja puutarhatalouden yrityksissä kerättiin osana Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyä.

Lue lisää

Traktoreissa kuluu polttoainetta yhä enemmän tilakoon kasvaessa, lämmityksen osuus vähenee maatiloilla

Suomalaisen maatalouden kartoitus etenee – valtaosa yrityksistä vastasi nettikyselyyn, viimeisiä tavoitellaan paraikaa puhelinhaastatteluun

Maatalouslaskentaan saatu tiedot jo puolelta Suomen tiloista – tavoitteena kerätä tilasto kaikista Suomen maatiloista ja puutarhayrityksistä

Sähkön siirto naapureiden kesken helpottumassa — ongelmattomin esimerkki on aurinkopaneelikenttä