Maatalous

Traktoreissa kuluu polttoainetta yhä enemmän tilakoon kasvaessa, lämmityksen osuus vähenee maatiloilla

Raakaöljyn hinnan nousu on tasaantunut.
Lari Lievonen
Traktoreissa kuluu polttoainetta maatiloilla yhä enemmän koneiden suurentuessa ja matkojen kasvaessa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan maa- ja puutarhatalouden energian kulutus aleni viime vuonna kolme prosenttia vuodesta 2016. Kulutus oli ennakkotietojen mukaan 10 700 gigawattituntia ja osuus koko Suomen energian kokonaiskulutuksesta kolme prosenttia.

Sähkön käyttö lisääntyi, samoin puun käyttö lämmityksessä.

Maa- ja puutarhatilojen energiankäyttö on tehostunut selvästi vuosikymmenen aikana. Kymmenen viime vuoden aikana tilojen lukumäärä on vähentynyt 14 000:lla eli 23 prosenttia. Entistä pienempi tilajoukko tuottaa melko vakaina pysyneet tuotantomäärät viljelypinta-alojen pysyessä ennallaan.

”Moottoripolttoöljyn kulutus on kasvussa, sillä tilakoon kasvaessa traktoreiden ja muiden työkoneiden koko ja teho ovat kasvaneet ja peltolohkojen etäisyydet lisääntyneet. Lisäksi koneita käytetään entistä useammissa tehtävissä esimerkiksi karjanhoidossa”, yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Metsähake on tärkein lämmityspolttoaine maa- ja puutarhataloudessa, sitä käytettiin reilut 3 000 gigawattituntia.

Erityisesti suurissa yrityksissä lämmitykseen käytetyn raskaan polttoöljyn kulutus on vähentynyt selvästi. Kasvihuoneyritykset ovat siirtyneet kiinteän polttoaineen käyttäjiksi.

Kevyttä polttoöljyä käytetään Jaakkosen mukaan paljon viljankuivauksessa, jolloin viljasadon määrä ja kosteus vaikuttavat öljyn käyttömäärään.

Kevyen polttoöljyn käyttäjät ovat usein yrityksiä, joita lämmitystavan muutoksen investointikustannukset arveluttavat.

Palaturve oli merkittävin turvepolttoaineista. Turpeen käyttö lämmityksessä on vähentynyt. Ostetun lämpöenergian merkitys on kasvussa, Jaakkonen toteaa.

Tiedot maa- ja puutarhatalouden energian kulutuksesta on kerätty Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn yhteydessä vajaalta 13 000 tilalta.

Raakaöljyn hinnan nopea nousu on tasaantunut viime viikkoina ja lähtenyt pieneen laskuun. Muutos näkyy myös lämmitysöljyn, bensiinin ja dieselin hinnoissa. Fossiilinen polttoöljy maksaa nyt noin 94 senttiä litralta käyttöpaikalle tuotuna.

Hinta nousi maaliskuussa, kun koronan hellittämisen odotettiin nopeuttavan talouden kasvua ja Opec-maat leikkasivat tuotantoa. Nyt nousupaineet ovat jo menneet ohi.

Lue myös:

"Hallitus on hyökännyt öljylämmittäjien kimppuun ilman syytä" – uusiutuvalla polttoaineella päästöt painuisivat nollaan, nyt toimivia kattiloita heitetään turhaan romukoppaan

Jukka Pasonen
Lue lisää

Kuusikoita tuhoavat kirjanpainajat kehittyivät helteiden vuoksi ennätysnopeasti – nyt uhkana on toisen sukupolven syntyminen

Bensiinin hinta kipuaa ylöspäin – yhdellä asemalla hinta on lähellä kahta euroa litralta

Puukauppa käy liki huippuvuoden 2018 vauhtia

Maito ja sianliha halpenevat, tulvat voivat muuttaa tilannetta