Maatalous

Hallinto-oikeus hylkäsi luonnonsuojeluliiton valituksen Tohmajärven hanhiluvasta – 12 viljelijän lupa oli ensimmäinen viime toukokuussa myönnetty ampumislupa

"Valkoposkihanhien karkottamiseksi on useita toteuttamiskelpoisia karkotusmenetelmiä ja toimia, joita ei ole riittävästi kokeiltu tai ne on jätetty kokonaan käyttämättä", moitti Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri valituksessaan.
Lari Lievonen
Valkoposkihanhia on yritetty karkottaa monenlaisilla keinoilla, huuhkajan muovinen houkutuskuva on yksi niistä.

Varsinais-Suomen ely-keskus myönsi viime vuoden toukokuussa 12 viljelijälle poikkeusluvan ampua Tohmajärvellä valkoposkihanhia syysmuuttokaudella. Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri valitti luvasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maanantaina hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa ja totesi, että valitus hylätään. Jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan, muutosta hylkäävään päätökseen saa hakea valittamalla.

"Hallinto-oikeuden arvion mukaan käsillä on ollut tilanne, jossa ely-keskus on muun tyydyttävän ratkaisun puuttuessa voinut myöntää luvan valkoposkihanhien tappamiseen ampumalla. Osana sitä käytettävissä olevaa keinovalikoimaa, jolla pyritään estämään valkoposkihanhien viljelmille aiheuttamaa vakavaa vahinkoa."

Valituksessaan piiri moitti, että päätös oli luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin vastainen. "Koska valkoposkihanhien karkottamiseksi on useita toteuttamiskelpoisia karkotusmenetelmiä ja toimia, joita ei ole riittävästi kokeiltu tai ne on jätetty kokonaan käyttämättä."

Lupa oli ensimmäinen viljelijöille myönnetty lupa, joka salli lintujen tappamisen.

"Viljelyvahinkojen estämiseen ei ole ollut muuta ratkaisua kuin jo käytettyjen karkotusmenetelmien tehostaminen valkoposkihanhiyksilöitä ampumalla", perusteli ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta viime toukokuussa.

Pohjois-Karjalan ely-keskus piti myös omassa lausunnossaan tappamislupaa perusteltuna

Luvanhakijoiden hakemuksesta ja lisäselvityksistä ilmenee, että valkoposkihanhia on yritetty karkottaa pelloilta aidoilla, kuitunauhalla, pelotenauhalla, erikokoisilla kaasuilmapalloilla, linnunpelättimillä, Scarey Man -pelottimilla, traktoreilla, paaleilla sekä haukka- ja pöllökuvakkeilla.

Lintuja on pyritty karkottamaan myös ihmisvoimin, ilmaan ampumalla, koiran avulla, kaasutykillä ja dronella.

Lue lisää:

Luonnonsuojelijat aikovat valittaa valkoposkihanhien ampumiseen myönnetyistä poikkeusluvista

Tohmajärvelle myönnettiin poikkeuslupa valkoposkihanhien ampumiseen – "Viljelyvahinkojen estämiseen ei ole ollut osoitettavissa muuta ratkaisua"

Lue lisää

Valkoposkihanhien syysmuutto on alkanut – lintujen laskeutumishaluja hillinnee ainakin pohjoisessa kesken oleva sadonkorjuu

Susivahinko aiheuttaa lampurille jatkuvan pelon tunteen – "Perustuslain mukaan ihmisten turvallisuus, omaisuuden ja elinkeinon suoja olisivat turvattuja, mutta ei siltä tunnu"

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja korvataan ennätykselliset 4,7 miljoonaa euroa – valkoposkihanhien potti 3,4 miljoonaa euroa

Ilmoittautuminen peurapoikkeusluvan käyttäjäksi on auki – jo noin 50 Metsästäjäliiton jäsentä täyttänyt lomakkeen