Maatalous

Hallinto-oikeus hylkäsi luonnonsuojeluliiton valituksen Tohmajärven hanhiluvasta – 12 viljelijän lupa oli ensimmäinen viime toukokuussa myönnetty ampumislupa

"Valkoposkihanhien karkottamiseksi on useita toteuttamiskelpoisia karkotusmenetelmiä ja toimia, joita ei ole riittävästi kokeiltu tai ne on jätetty kokonaan käyttämättä", moitti Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri valituksessaan.
Lari Lievonen
Valkoposkihanhia on yritetty karkottaa monenlaisilla keinoilla, huuhkajan muovinen houkutuskuva on yksi niistä.

Varsinais-Suomen ely-keskus myönsi viime vuoden toukokuussa 12 viljelijälle poikkeusluvan ampua Tohmajärvellä valkoposkihanhia syysmuuttokaudella. Suomen Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri valitti luvasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maanantaina hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa ja totesi, että valitus hylätään. Jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan, muutosta hylkäävään päätökseen saa hakea valittamalla.

"Hallinto-oikeuden arvion mukaan käsillä on ollut tilanne, jossa ely-keskus on muun tyydyttävän ratkaisun puuttuessa voinut myöntää luvan valkoposkihanhien tappamiseen ampumalla. Osana sitä käytettävissä olevaa keinovalikoimaa, jolla pyritään estämään valkoposkihanhien viljelmille aiheuttamaa vakavaa vahinkoa."

Valituksessaan piiri moitti, että päätös oli luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin vastainen. "Koska valkoposkihanhien karkottamiseksi on useita toteuttamiskelpoisia karkotusmenetelmiä ja toimia, joita ei ole riittävästi kokeiltu tai ne on jätetty kokonaan käyttämättä."

Lupa oli ensimmäinen viljelijöille myönnetty lupa, joka salli lintujen tappamisen.

"Viljelyvahinkojen estämiseen ei ole ollut muuta ratkaisua kuin jo käytettyjen karkotusmenetelmien tehostaminen valkoposkihanhiyksilöitä ampumalla", perusteli ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta viime toukokuussa.

Pohjois-Karjalan ely-keskus piti myös omassa lausunnossaan tappamislupaa perusteltuna

Luvanhakijoiden hakemuksesta ja lisäselvityksistä ilmenee, että valkoposkihanhia on yritetty karkottaa pelloilta aidoilla, kuitunauhalla, pelotenauhalla, erikokoisilla kaasuilmapalloilla, linnunpelättimillä, Scarey Man -pelottimilla, traktoreilla, paaleilla sekä haukka- ja pöllökuvakkeilla.

Lintuja on pyritty karkottamaan myös ihmisvoimin, ilmaan ampumalla, koiran avulla, kaasutykillä ja dronella.

Lue lisää:

Luonnonsuojelijat aikovat valittaa valkoposkihanhien ampumiseen myönnetyistä poikkeusluvista

Tohmajärvelle myönnettiin poikkeuslupa valkoposkihanhien ampumiseen – "Viljelyvahinkojen estämiseen ei ole ollut osoitettavissa muuta ratkaisua"

Lue lisää

Yle uutiset: Valkoposkihanhien määrä on romahtanut Helsingissä – eniten hanhia on Arabianrannassa ja Kaivopuistossa

Pohjoismaiden ja Baltian viljelijäjärjestöt vaativat EU-komissiolta toimia valkoposkihanhien kannansäätelyyn – siirrettävä metsästettäväksi lajiksi pikimmiten

Ministerit valmistelevat valkoposkihanhia koskevaa kirjelmää komissiolle – Leppä ja Mikkonen vaativat yhdessä lajin siirtämistä metsästettävien lajiliitteeseen

Kalastajien mitta täyttyi: jättivät ely-keskuksen lupakäsittelystä kantelun oikeuskanslerille – merimetsoja koskevien poikkeuslupien käsittelyaika on kestänyt 8–10 kuukautta tai pitempään