Maatalous

Lisää luomuruokaa suurkeittiöihin – Lahdessa tähdätään 70-prosenttisesti luomuruokaan

Luomualaa on tällä hetkellä 14 prosenttia pelloista.
Jyrki Johannes Tervo
Yhtenä luomuohjelman tavoitteena on lisätä luomuraaka-aineiden käyttöä julkisissa keittiöissä.

Luomualaa halutaan kasvattaa voimakkaasti. Maa- ja metsätalousministeriön uudessa Luomu 2.0 -ohjelmassa linjataan, että neljännes pelloista on luomussa vuoteen 2030 mennessä.

Ohjelma noudattaa Euroopan Unionin Vihreän kehityksen ohjelmaa.

Luomualaa on nyt 14 prosenttia. Viljelyalan lisäksi luomun lisäystä haetaan koko ruokaketjusta, vähittäiskaupoista sekä ammattikeittiöistä. Myös luomutuotteiden vientiä halutaan lisätä. Tavoitteena on, että elintarviketeollisuus tuo uusia luomutuotteita markkinoille.

Luomu 2.0 -ohjelmassa kerrotaan toimia luomun osuuden kasvattamiseksi tuotannon, kysynnän, ruokapalveluiden, viennin ja luomukeruutuotteiden osalta.

Viljelijöille maksetaan luomukorvauksia luomutuotannon korkeampien kustannusten kattamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kertoo seisovansa luomuohjelman tavoitteiden takana. Leppä kannustaa kuntia luomun käytön lisäämiseen.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen kertoo kaupungin tähtäävän siihen, että suurkeittiöissä luomuruuan osuus nostetaan 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri pitää uutta luomuohjelmaa tärkeänä. Rännäri kehuu ohjelmaa erityisesti siitä, että se tarkastelee luomualaa laajasti ja monipuolisesti.

Luomutuotannon kehittyminen ei voi hänen mielestään perustua vain luomutukiin ja niiden ehtoihin. ”Emme voi pelkästään tuottaa ja työntää tuotteita putkeen, vaan asiaa pitää tarkastella laajasti. Siinä luomuohjelma on hyvä työkalu."

Toiminnanjohtaja painottaa sitä, että ohjelmassa mainitut toimet eivät toteudu, jos tekemiseen ei ole resursseja. ”Luomuväelle on tärkeää, että tutkimukseen, koulutukseen ja neuvontaan panostetaan.”

Rännäri korostaa ammattikeittiöitä ja julkisia hankintoja. Niiden kautta luomutuotteiden kysyntä voi kasvaa.

Ammattikeittiöiden, kuten koulujen ja päiväkotien, toimet ovat kunnianhimoisia. Niiden käyttämille luomuraaka-aineille tavoitteena on, että niiden osuus on 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Luomukotieläintuottajat tyrmistyneitä ministeriön aikeista nipistää tukieuroja – pudotus jopa 70 prosenttia nykyisestä

Viime vuonna yli sata uutta luomukotieläintilaa, luomun osuus Suomen myllytuotteiden viennistä jo kolmannes

Kipsiralli ei korjaa peltojen perusongelmaa

MTK:n ja Luomuliiton yhteistyösopimus uusiksi – tavoitteena luomuun liittyvän byrokratian keventäminen, tutkimuksen ja neuvonnan resurssien turvaaminen sekä luomuruuan käytön kasvattaminen