Maatalous

Osuuskunnan jäsenten tuottama lihamäärä kasvoi vuoden 2020 aikana lähes viisi miljoonaa kiloa – Itikka ja Lihakunta maksavat huippukoron osuuspääomalle

Itikka osuuskunta ja Lihakunta maksavat reilut korot jäsenilleen, mikä voi tuoda vasikan hintaan jopa 70 euron lisän.
Johannes Tervo
Atrian lihatuotteet ovat saaneet viime vuosina lisävauhtia viennistä Kiinaan.

Osuuskuntien edustajistot ovat päättäneet maksettavasta voitonjaostaan vuoden 2020 tulosten perusteella. Osuuskunnat jakoivat tuloksistaan jäsenilleen yhteensä yli kahdeksan miljoonaa euroa.

Lihakunnan edustajisto päätti maksaa A-osuuksille korkoa 22 prosenttia, B-osuuksille kaksi prosenttia ja ylijäämän palautusta kaksi prosenttia liikevaihdosta.

”Lihakunnan taloudellisen aseman vahvistuminen mahdollisti voitonjaon kasvattamisen historiallisen korkealle tasolle. Vahva Lihakunta pyrkii näin omalla panoksellaan turvaamaan kotieläintuotannon edellytykset koko maassa”, toimitusjohtaja Risto Lahti kertoo.

Itikka osuuskunnan edustajisto päätti maksaa A-osuuksille korkoa 16 prosenttia, B-osuuksille kaksi prosenttia ja ylijäämän palautusta 0,7 prosenttia liikevaihdosta.

”Itikka osuuskunnan jäsenten tuottama lihamäärä kasvoi vuoden 2020 aikana lähes viisi miljoonaa kiloa, mikä näkyy myös maksetun osuuspääoman kasvuna”, Lahti kertoo.

Osuuskunnan jäsenyys on tilojen kannalta merkittävä etu, joka tuottaa Lahden mukaan monia hyötyjä.

"Esimerkiksi yksittäiselle maitotilalle jäsenyyden tuottama hyöty on noin 30–70 euron haarukassa, kun hyöty muutetaan vasikan hinnaksi", kertoo osuuskuntien toimitusjohtaja Risto Lahti.

Taloudellinen hyöty koostuu suorasta voitonjaosta sekä jäsenosuuksien vaikutuksesta verotuksessa huomioitavaan nettovarallisuuteen.

Osuuskunnat ovat julkaisseet mallilaskelmat osuuskunnan jäsenyyden taloudellisista hyödyistä Lihakunnan ja Itikka osuuskunnan sivustoilla. Tilakohtaisia laskelmia laaditaan Nautasuomi Oy:n asiakkuuspäälliköiden toimesta.

Osuuspääoman määrä riippuu tilan tuotantomäärästä eli paljonko tila on myynyt lihaa tai välityseläimiä A-Tuottajille viimeisen 23 kuukauden aikana. Osuuspääomien maksaminen on tuottajalle vapaaehtoista.

Osuuspääomien täyteen maksaminen on joustavaa, ja sen voi jaksottaa pitkälle aikavälille. Viime vuodet Itikka ja Lihakunta ovat maksaneet korkeita korkoja, joten osuuspääoman täyteen maksaminen on ollut kannattavaa.

”Tilojen osin haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta osuuskuntien jäsenten maksamat jäsenosuudet ovat nousussa. Yhä useampi tila tunnistaa osuuskunnan jäsenyyden myönteisen vaikutuksen tilan talouteen, ja hyödyntää sen täysimääräisesti”, Lahti kertoo.

Atrian menestys ja sitä seurannut osingonmaksukyky on keskeisin tekijä, minkä johdosta osuuskunnat kykenevät merkittävään voitonjakoon.

Myös muut liiketoimet tukevat osuuskuntien voitonjakokykyä. Lisäksi koronapandemian aiheuttamat muutokset madalsivat osuuskuntien toimintakustannuksia.

Lahden mukaan osuuskuntien jäsenten taloudellisen hyvinvoinnin kivijalka on Atrian menestys ja siitä syntyvät kilpailukykyiset tuottajahinnat.

"Omistamisesta seuraava voitonjako täydentää tätä kokonaisuutta."

Lahden mukaan kallistuvat tuotantopanokset ovat heikentäneet alkutuotannon kannattavuutta pitkään, ja etenkin elvytyksen vauhdittama talouskasvu on kiihdyttänyt kustannusten nousua vuoden 2021 aikana entisestään.

"Atrian vahvan alkuvuoden ja eurooppalaisten tuottajahintakehityksen johdosta omistajat luottavat, että yhtiömme kykenee vastaamaan tilojen kiristyneeseen tilanteeseen", Lahti kommentoi tuottajahintojen kehitystä.

Lue lisää:

Valion Maitosuomi, Atria ja kolme lihaosuuskuntaa naudanrehuyhteistyöhön – perustavat yhteisen yrityksen, osuus A-rehun kahdesta tehtaasta Maitosuomelle

Lue lisää

Naisten ja nuorten osuus Itikan vaaliehdokkaista nousi reippaasti – "Osuuskunnissa on tehty aktiivisesti töitä asian eteen"

”Broilerintuotanto toimii esimerkkinä muille" – Itikan hallituksen puheenjohtaja evästää Atriaa: "Toimintatapaa hiottava yhä, heijastuu myös alkutuotantoon"

Itikan hallituksen puheenjohtaja Atrian suurinvestoinnista: ”Kertoo sitoutumisesta, luo ylisukupolvista uskoa tulevaan”

Lihakunta ja Itikka maksavat kelpo korot jäsenilleen – osuuspääoman korko vastaa 2–7 sentin lisähintaa lihakilolle