Maatalous

Ennuste: Lihan kulutus säilyy tänä vuonna lähes ennallaan, kotimaisuusaste on noussut

Alkuvuodesta lihan kulutuksen kotimaisuusaste kasvoi 84,3 prosenttiin.
Lari Lievonen
Karitsan lihan tuotanto on vähentynyt huomattavasti. Niukkuus on kohentanut sen hintaa.

Lihan kokonaiskulutuksen arvioidaan pysyvän tänä vuonna kotimaassa liki ennallaan. Kantar TNS Agri ennustaa kokonaiskulutuksen laskevan 0,3 prosenttia viime vuodesta.

Sianlihan kulutuksen lasku jatkuu todennäköisesti. Broilerin kasvu hieman tasaantuu. Naudanlihan käytön ennakoidaan hieman laskevan tarjonnan vähetessä.

Tarjonnan vähäisyys, niin tuotannon kuin tuonnin, näkyy myös lampaanlihan kulutuksen laskuna.

Lihan kokonaistuotannon kasvun ennakoidaan tasaantuvan 1,2 prosenttiin.

Sianlihan tuotannon kasvu jatkuu hieman viimevuotista pienempänä. Kasvuennuste perustuu porsastuotoksen nousun jatkumiseen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Emakoiden määrä oli ennallaan ja teuraspainot matalampia.

Naudanlihan tuotannon alamäki jyrkkenee sekä lehmien että nuoren naudan teurastusten vähetessä.

Broilerin tuotanto kasvaa viimevuotista vähemmän, mutta riittää kasvavaan kulutukseen saantojen parantuessa ja jalostusasteen noustessa. Kalkkunan tuotannon arvioidaan pysyvän liki ennallaan.

Karitsanlihan tuotantoennustetta on alennettu tuotannon laskettua voimakkaasti. Uuhien määrän ei arvioida laskeneen, joten ensi vuonna tuotanto voisi nousta.

Tammi–toukokuussa lihaa tuotettiin ja kulutettiin sama määrä kuin vuosi sitten.

Tuonti väheni ja kotimaisen lihan kulutus kasvoi 1,5 prosenttia. Kulutuksen kotimaisuusaste kasvoi 84,3 prosenttiin.

Broilerin lisäys kattoi muissa lihalajeissa tapahtuneen vähennyksen niin tuotannossa kuin kulutuksessa.

Kaupoissa lihan ja lihatuotteiden keskihinnassa tammi–toukokuussa on ollut runsaan prosenttiyksikön nousu viime vuoteen verrattuna, Kantar TNS Agri kertoo.

Toukokuussa kaiken lihan keskihinta oli sama kuin vuosi sitten. Sianlihan ja broilerin hinta oli matalampi ja naudanlihan korkeampi kuin vuosi sitten.

Tuottajahintojen kehitys oli alkuvuodesta kaksijakoinen.

Sianlihan hinta aleni 5,6 prosenttia ja broilerin hinta 2,2 prosenttia.

Lehmän hinnan noustessa 8 prosenttia naudan keskihinta ylitti hieman vuodentakaisen tason. Sonnin ja hiehon hinta aleni yhden prosentin.

Tuotannon niukkuus näkyi karitsan hinnassa. Se kohosi 11 prosenttia viime vuodesta.

Lue lisää

Siipikarjanlihan kulutus jatkaa kasvuaan, sian ja naudan kulutus laskevat

Sian hinta nousee rivakasti Euroopassa – Tanskassa nousua 7 senttiä viikossa

Luke: Lihankulutus ei ole laskenut, vaan tasaantunut kovan nousun jälkeen – lihalajien välillä on kuitenkin tapahtunut selvä muutos

Atria aloitti vuoden tulosparannuksella – pääsiäismyynti kasvatti liikevaihtoa enemmän kuin koronahamstraus viime vuonna