Maatalous

Elpymisvarat saivat maatilan biokaasuun investoijat liikkeelle, avustusta voi saada myös esimerkiksi multaimeen tai navetan parsimattoihin

Kasvaneesta kiinnostuksesta huolimatta maatalouden elpymisvaroja on vielä hyvin haettavissa.
Kimmo Haimi
Rahoitusta voi saada esimerkiksi energiainvestointeihin, kuten tuulivoimalan hankintaan.

EU:n elpymisvaroista saatava lisärahoitus kiinnostaa viljelijöitä.

Elpymisvaroista rahoitetaan ympäristön tilaa, tuotantohygieniaa ja työympäristöä sekä eläinten hyvinvointia parantavia investointeja maatiloilla sekä energiantuotannossa tarvittavia rakentamisinvestointeja siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Elokuun puolivälissä päättyneellä maatilainvestointien tukijaksolla avustuksia näihin investointeihin haettiin kappalemäärissä mitattuna noin kolmanneksen viime vuoden vastaavaa tukijaksoa enemmän.

Euroissa mitattuna avustusta haettiin yhteensä noin 8,3 miljoonaa euroa, joka on viimevuotiseen hakujaksoon verrattuna yli 3,2 miljoonaa euroa enemmän.

Ely-keskukset tekevät päätökset elokuun puoliväliin mennessä saaduista hakemuksista viimeistään lokakuussa. Ruokaviraston mukaan jo nyt on selvää, että kasvaneesta kiinnostuksesta huolimatta maatalouden elpymisvaroja on vielä hyvin haettavissa.

Jos päätöksen tuesta haluaa saada vielä tänä vuonna, tulee hakemus tehdä viimeistään 15.10.

Elpymisvaroista saatavan lisärahoituksen myötä maatalouskäyttöön tulevan biokaasun tuotantolaitoksiin myönnettävän avustuksen tukiprosentti nostettiin 50 prosenttiin. Se sai investoijat liikkeelle.

Jos kyseessä on ympäristön tilaa tai eläinten hyvinvointia parantava investointi, avustusta voi saada 35 prosenttia investoinnin kustannuksista. Näitä investointeja ovat muun muassa multaimet, lantaloiden kattamiset, ilmanvaihdon parantamiset tai navetoiden parsimatot.

Jos multain tai vastaava laite hankitaan lietelannan sijoituslevitystä varten, siihen voi saada 40 prosentin avustuksen niissä tapauksissa, joissa laite tulee kahden tai useamman tilan käyttöön tai laite hankitaan peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueella.

Energiantuotannon investointiin, kuten tuulivoimalan hankintaan, voi saada 40 prosentin avustuksen.

Elpymisvaroista saatavaa lisärahoitusta voi käyttää myös työympäristöä ja tuotantohygieniaa parantaviin investointeihin, kuten apevaunuihin ja tuotantopihojen asfaltoitiin. Näihin avustusta voi saada 30 prosenttia.

Tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Alueellinen ely-keskus käsittelee hakemukset ja tekee päätöksen investoinnin rahoittamisesta.

Investoinnin toteuttamisen voi aloittaa vasta, kun viljelijä on saanut ely-keskuksesta myönteisen tukipäätöksen.

Lue lisää

Nyt kannattaa investoida maatilan energiaratkaisuihin – biokaasun tuotantoinvestointiin avustus voi olla jopa 50 prosenttia

Pelottavaa vallan keskittämistä

Maatilojen biokaasulaitosten investointituki nousee

Arlan rekat tankkaavat jo ensi vuonna lannasta ja nurmesta tehtyä nesteytettyä biokaasua Tikan maitotilalla Kurikassa