Maatalous

Ilmastosoppa jatkuu: Luonnonvarakeskuksen tyytymättömyys johti ministeriön tiedotteen sanamuotojen muuttamiseen

Alkuperäisessä tiedotteessa päästöt vähenevät, uudessa niiden kasvu hidastuu. Myös vertailukohtaa on täsmennetty.
Johannes Tervo
Turvepellot ovat ilmastokeskustelun suurin kiistakapula.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) maatalouspolitiikan tutkimusprofessori Jyrki Niemi totesi keskiviikon MT:ssä, että ilmastokeskustelu käy liiankin kuumana. "Tässä tuohdutaan ja syyllistytään."

Luken tuohtuminen johti siihen, että maa- ja metsätalousministeriö muutti tiistaina viikkoa aiemmin julkaisemansa tiedotteen sanamuotoja.

Ministeriö tiedotti viime viikolla Luken kanssa tehtyjen laskelmien tuloksista. MMM:n silloisen tiedotteen mukaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (cap) uuden kauden ympäristötoimet vähentävät Suomen maatalouden ilmastopäästöistä 0,9 miljoonaa tonnia vuodessa.

Sunnuntaina Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää arvosteli maa- ja metsätalousministeriötä Ylellä. "Kyllä meitä tutkijoita harmittaa se, että ministeriön viestintä on epätäsmällistä. Laskelmien tekijät itse tietävät, että päästöt eivät vähene."

"Tutkimusprofessorimme huomasivat maa- ja metsätalousministeriön 31.8. julkaisemassa tiedotteessa tarkennettavaa, joka ministeriön kanssa yhteisymmärryksessä tiedotteeseen 7.9. korjattiin", Luken pääjohtaja Johanna Buchert ja tutkimusylijohtaja Antti Asikainen kirjoittavat MT:n huomenna julkaisemassa lukijalta-kirjoituksessa.

"Lukella on tutkimuslaitoksena velvollisuus korjata epätarkkoja tietoja – tässä tapauksessa cap-suunnitelman ympäristövaikuttavuudesta", Buchert ja Asikainen toteavat.

Tiedotteen otsikon pääviesti on ennallaan: "Maatalouspolitiikan uudistuksen kasvihuonekaasupäästövähennykset noin miljoona tonnia vuodessa".

Muutosten etsiminen tiedotteesta on työlästä. Pointti näyttää olevan siinä, vähenevätkö päästöt vai hidastuuko niiden kasvu sekä mihin ajanjaksoon muutoksia verrataan.

Alkuperäinen tiedote toteaa: "Arvion mukaan maataloudesta peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt tulevat vähenemään CAP-suunnitelman toimenpiteiden johdosta noin 0,9 miljoonaa hiilitonnia vuodessa."

Tiistain tiedotteessa asia muotoillaan näin: "Arvioinnin mukaan maataloudesta peräisin olevien kasvihuonekaasupäästöjen kasvu hidastuu CAP:n muuttuvien toimenpiteiden ansiosta noin 0,9 miljoonaa hiilitonnia vuodessa verrattuna nykyisen CAP-rahoituskauden tukipolitiikan jatkumiseen."

Uudessa tiedotteessa avataan päästöjen laskentaa.

"Tehdyn laskelman perusteella esimerkiksi suojavyöhykkeet ja turvepeltojen nurmet, maanparannus- ja saneerauskasvit sekä kerääjäkasvit pelkästään hillitsevät päästöjä yhteensä 0,354 miljoonaa hiilitonnia vuodessa."

Turvepeltoteemaa avataan aiempaa tiedotetta enemmän:

"CAP:n ehdollisuuden oletetaan vähentävän raivausta 900 hehtaaria turvemailla ja 900 hehtaaria kivennäismailla ja näin keskimäärin 0,4 miljoonaa hiilitonnia vuodessa jää syntymättä."

"Jos raivaaminen jatkuu nykyisellä vauhdilla (laskelmassa 2 000 ha turvemailla ja 2 000 ha kivennäismailla), raivauksen päästöt ovat viisivuotisella kaudella keskimäärin 0,9 miljoonaa hiilitonnia vuodessa."

Tiedotteen lopussa avataan vielä laskelman taustoja:

"Suomen CAP-suunnitelman luonnoksen ympäristövaikuttavuusarvion laskelma kertoo suhteellisen vähennyksen eli sen, miten kiristyvät toimenpiteet ja nykyistä korkeampi tavoiteala vaikuttavat maatalouden päästöihin."

"Päästöjä syntyy arvion mukaan vähemmän nykyiseen politiikkaan verrattuna, mikä on raportoitu vähenemänä. Kyseessä ei ole arvio siitä, mitä maatalouden päästöille tapahtuu absoluuttisesti. Kyseessä ei myöskään ole kokonaisarvio CAP:in vaikuttavuudesta, vaan ainoastaan ympäristökunnianhimon osalta. Vaikuttavuusarvio on rakennettu toimenpiteiden vaikuttavuuden kautta."

Lue myös:

"Ilmastokeskustelu käy nyt ylikierroksilla" – Luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi perää malttia ja kaipaa viljelijöille pitkäjänteisiä kannusteita päästöjen vähentämiseen

Suomen maatalouden päästöt vähenevät lähes miljoona hiilidioksiditonnia EU:n uuden ohjelmakauden myötä – Leppä: "Toivottavasti keskustelun sävy muuttuu"

Saarikko lataa tiistain budjettipöytään huoltovarmuuden: "Turvepellot osa ruokaturvaa"

Ohisalo: Peltojen raivausmaksuja käsitellään ensi viikon budjettiriihessä – Leppä järjestää kriisikokouksen kaupalle, tuottajille ja elintarviketeollisuudelle

Lue lisää

Heidi Hautala: EU hylkii biokaasua, vaikka se on elinkaarensa puolesta jopa hiilinielu

Biokaasu ei saa jäädä EU:ssa väliinputoajaksi

Kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna – eniten päästöjen vähennykseen vaikuttivat hiilen ja turpeen käytön vähentyminen

Finnwatch: Tuontituotteiden päästöt monelle yrityksille yhä arvoitus – päästötietoja ja vähennystavoitteita tarvittaisiin