Maatalous

Koneviesti: Maataloudessa sattuu runsaasti vakavia työtapaturmia verrattuna moniin muihin toimialoihin – iän karttuessa viljelijöiden tapaturmariskit kasvavat

Tilastojen valossa maatilan työtapaturmariskit muuttuvat yrittäjän työuran eri vaiheissa. On tärkeä tunnistaa, mitkä ovat tapaturmariskit eri ikäryhmissä.
Jarkko Leppänen
EA-laukku kuuluu hyvään turvallisuuskulttuuriin. Se on hyvä sijoittaa jokaiseen työpisteeseen sekä kaikkiin ajettaviin työkoneisiin.

Viime vuosina maamme maatalousyrittäjille ja heidän vakuutetuille perheenjäsenilleen on korvattu vuosittain noin 4 000 työtapaturmaa. Asian merkitystä korostaa se, että maataloudessa sattuu runsaasti vakavia työtapaturmia verrattuna moniin muihin toimialoihin.

Korvattujen työtapaturmien kappalemäärissä on ollut voittopuoleisesti laskeva suuntaus kuluvan vuosikymmenen aikana, mutta vakuutettujen määrään suhteutettu työtapaturmien määrä on ollut kasvussa, mikä herättää huolta.

Viitisen vuotta sitten vuosina 2015–2016 työtapaturmien kappalemäärät ja suhteelliset määrät kasvoivat erityisen voimakkaasti nuoremmissa ikäluokissa 20–29-vuotiaat ja 30–39-vuotiaat.

Suhteellisesti eniten työtapaturmia tapahtuu eniten työtunteja tekevien ikäluokissa 40–49- ja 50–59-vuotiailla maatalousyrittäjillä.

Tilastojen valossa muutamat eri ikäluokille tyypilliset riskitekijät ovat yksittäisinä vuosina aiheuttaneet niin sanotun työtapaturmabuumin. Alle kolmekymppisillä tapahtui jostain syystä vuonna 2015 paljon työtapaturmia aiheuttajaluokassa moottoripyörät, mopot ja mönkijät.

30–39-vuotiaiden työtapaturmissa näkyvät eri koneiden käytön, koneiden korjaus- ja huoltotöiden sekä tuotantoeläinten hoitotöiden yleistyminen. Nelikymppisillä maatalousyrittäjillä korostuvat puolestaan nautojen parissa työskentelyyn ja traktoreiden käyttöön liittyvät työtapaturmat ja työkyvyttömyyspäivät.

Vähintään 50-vuotiailla alkavat puolestaan näkyä kaatumiset ja putoamiset sekä äkillisten työliikkeiden aiheuttamat vahingot. Tätä tulosta selittänee yli viisikymppisenä yleistyvä näkökyvyn, lihasvoiman ja koordinaatiokyvyn heikkeneminen. Tämä saattaa olla myös putoamis- ja kaatumisvahinkojen kasvun syy viisikymppisillä.

Yli kuusikymppisillä Ikääntyvä keho ei enää kestä liukastumisten jälkeisiä äkkipysähdyksiä nuorempien lailla. Toisaalta yli kuusikymppiset alkavat jo jättämään navettatöitä pikkuhiljaa nuoremmille, kun taas pihoilla liukastelu onnistuu vanhempanakin.

Työtapaturma- ja muiden turvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta voi onnistua maatiloilla vain, jos riskien aiheuttajista ja riskien seurauksista on riittävästi tietoa. Työturvallisuuskulttuurin tulee muuttua samalla kun turvallisuustekijät muuttuvat maatalousyrittäjän työuran ja tilan elinkaaren eri vaiheissa.

Lue Koneviestin nettisivuilta, mitkä ovat yleisimmät syyt tapaturmiin, ja kuinka paljon tapaturmia sattuu millekin ikäryhmälle!

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit:

Maitotaipale Oy palkittiin Nolla tapaturmaa vuodessa -kampajassa – työturvallisuus maatilalla on asennekysymys

Koneviestin vuonna 2017 julkaistu turvallisuustietokorttisarja vaikutti maatiloilla tapahtuvien onnettomuuksien määrään – onnettomuudet vähenivät radikaalisti!

Lue lisää

Opiskelijakaksikko teki voittovideon: Maatilan työturvallisuus on asenteesta kiinni

Työterveyslaitos: Sairauspoissaolojen kasvu koronatartuntojen myötä voi aiheuttaa merkittävää haittaa

Maatalouden työturvallisuus laahaa muita aloja perässä: yrittäjistä ja työntekijöistä iso osa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön sekä valvonnan ulkopuolella EU:ssa

Lisää vaikuttavuutta työtapaturmien torjuntaan